Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
UBND XÃ BẮC SƠN: HỌP TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG HẠN NĂM 2020 
04/03/2020 
 

      Sáng ngày 02/3/2020, UBND xã Bắc Sơn tổ chức họp triển khai kế hoạch phòng, chống hạn hán năm 2020. đồng chí Tôn Long Dũng - Chủ tịch UBND xã chủ trì cuộc họp.

        Tại đây đồng chí chủ tịch xã đã triển khai, quán triệt đầy đủ nội dung các văn bản chỉ đạo của UBND huyện Thuận Bắc, đồng thời thông qua kế hoạch và quyết định thành lập BCĐ phòng, chống hạn hán năm 2020 và Thông báo phân công nhiệm vụ từng thành viên BCĐ phụ trách địa bàn từng thôn; giao nhiệm vụ cho BCĐ có trách nhiệm tham mưu cho UBND tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả của kế hoạch đề ra. Đề nghị từng thành viên BCĐ tăng cường trách nhiệm, theo nhiệm vụ được phân công, thường xuyên đi cơ sở bám nắm địa bàn, nắm chắc tình hình khó khăn của từng thôn về tình hình nắng hạn, nhất là diện tích đã xuống giống, đảm bảo nước uống cho gia súc, gia cầm, nước sinh hoạt cho Nhân dân; báo cáo Đảng ủy, UBND xã để có hướng ứng phó kịp thời với tình hình hạn hán trên bàn xã./.
Lượng Thị Gọn 
TDOffice - Văn phòng điện tử