Chuyên đề Giảm nghèo bền vững
Chuyên đề Giảm nghèo bền vững
Từ đầu năm 2019 đến nay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Bắc đã giải ngân trên 28 tỷ đồng cho 720 hộ vay 
26/03/2019 
 

 

       Theo báo cáo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Bắc, từ đầu năm 2019 đến nay đã giải ngân trên 28 tỷ đồng cho 720 hộ vay. Trong đó: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, vay giải quyết việc làm, vay sản xuất kinh doanh tại các vùng khó khăn, cho học sinh, sinh viên vay và các đối tượng chính sách trong huyện. Qua nguồn vốn vay đã giúp cho người dân có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống./.

  

Lê Nguyện 
Tin đã đưa
(04/03)
(03/03)
(03/03)
(24/02)
(24/02)
(02/02)
(28/01)
(28/01)
(26/01)
(25/01)

TDOffice - Văn phòng điện tử