Giáo dục
Giáo dục
Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2019 tại huyện Thuận Bắc 
25/07/2019 
 

Sáng ngày 20/7, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với huyện Thuận Bắc tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cho 91 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

Trong thời gian học tập, từ ngày 20/7-22/11/2019. Các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi, xử lý công việc. Qua lớp học, nhằm nâng cao năng lực công tác của công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm được giao; vận dụng vào công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương có hiệu quả, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế./. 

Lê Nguyện 
Tin đã đưa
(19/02)
(15/02)
(02/02)
(10/11)
(03/11)
(07/10)
(05/09)
(05/09)
(09/08)
(08/08)

TDOffice - Văn phòng điện tử