Tin nổi bật

thông báo 381/TB-UBND ngày 23/9/2020(24/09/2020)

THÔNG BÁO MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CỦA CBCC, VC
Kèm file
phụ lục

TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ(01/09/2020)

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ  NĂM 2020
Kèm file
kèm phụ lục

TÌNH HÌNH TRẬT TỰ - XÃ HỘI THÁNG 3/2020(16/04/2020)

TÌNH HÌNH TRẬT TỰ - XÃ HỘI THÁNG 3/2020
Kèm file

THÔNG BÁO ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRƯỚC KHI XEM XÉT, BỔ NHIỆM CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC UBND HUYỆN(25/03/2020)

     THÔNG BÁO ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRƯỚC KHI XEM XÉT, BỔ NHIỆM CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC UBND HUYỆN
      Kèm file

CHÀO CỜ SÁNG THỨ HAI ĐẦU TUẦN CỦA THÁNG 1/2020(03/01/2020)

CHÀO CỜ SÁNG THỨ HAI ĐẦU TUẦN CỦA THÁNG 1/2020
Kèm file

QUYẾT ĐỊNH 2375/QĐ-UBND NGÀY 12/12/2019(12/12/2019)

CÔNG BỐ HẾT DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BẮC PHONG
Kèm file

kết luận 18/KL-HĐND-MTTQ ngày 7/11/2018(07/11/2019)

KẾ HOẠCH TIẾP XÚC CỬ TRI
Kèm file

thông báo công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn châu phi trên địa bàn xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc(15/10/2019)

thông báo công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn châu phi trên địa bàn xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc
kèm file

Thông báo Về việc tuyển dụng công chức tại các đơn vị trực thuộc phòng GD&ĐT Thuận Bắc, năm học 2019 -2020(15/10/2019)

Về việc tuyển dụng công chức tại các đơn vị trực thuộc phòng GD&ĐT Thuận Bắc, năm học  2019 -2020 
Kèm file
TDOffice - Văn phòng điện tử