Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
Thuận Bắc sẵn sàng cho ngày bầu cử 
19/05/2021 
 

Tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cơ bản đã hoàn thành. Huyện ban hành Quyết định phê chuẩn các khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại địa bàn các xã; đến nay 48 tổ bầu cử trên địa bàn huyện đã tiến hành niêm yết danh sách cử tri đảm bảo đúng thời gian theo luật định.

     Theo báo cáo của Phòng Nội vụ huyện, đến thời điểm này, toàn huyện có 31.450 cử tri, Ủy ban Bầu cử huyện cũng đã hoàn thành việc bàn giao phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho 6 xã trên địa bàn; trong đó, xã Bắc Phong 16.454 phiếu, Bắc Sơn 18.807 phiếu, Lợi Hải 28.108 phiếu, Công Hải 16.951 phiếu, Phước Chiến 10.224 phiếu, Phước Kháng 5.613 phiếu. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, xã cũng đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, qua đó đã thỏa thuận lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện là 49 người, HĐND cấp xã là 247 người và tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. Để đảm bảo ngày bầu cử diễn ra an toàn trong đợt dịch COVID-19 này, UBND huyện đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ, rà soát, giám sát, quản lý các trường hợp từ ngoài tỉnh trở về địa phương; thực hiện biện pháp cách ly theo quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch. Chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế tại mỗi điểm bầu cử; đảm bảo nhân lực sẵn sàng tiếp nhận điều trị, cấp cứu trong mọi tình huống. Hiện tại, ngành Văn hóa-Thông tin huyện và UBND các xã, đang đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và tuyên truyền, thực hiện tốt thông điệp “5K” trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình trước dịch bệnh, đeo khẩu trang sát khuẩn khi đến các điểm bỏ phiếu. UBND huyện, cơ quan Mặt trận  huyện cũng đã tổ chức về cơ sở, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã, thôn, nhằm đảm bảo cho ngày bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

     Đến thời điểm hiện nay, có thể khẳng định công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Thuận Bắc đã được thực hiện theo đúng kế hoạch và quy định của pháp luật.

Trúc Phương 
TDOffice - Văn phòng điện tử