Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
Thuận Bắc chú trọng phát triển ngành chăn nuôi 
18/08/2020 
 
        Với mục tiêu đưa chăn nuôi trở thành ngành kinh tế chủ lực và nâng cao thu nhập cho người dân. Những năm qua  huyện Thuận Bắc đã tuyên truyền, vận động người chăn nuôi chuyển từ tập quán chăn thả sang nuôi tập trung và nâng cao chất lượng đàn.

          Nhờ thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền. Hiện nay, chăn nuôi trên địa bàn huyện Thuận Bắc đã phát triển theo hướng tập trung và mở rộng quy mô. Các mô hình chăn nuôi như; bò, dê, cừu, heo đen bản địa và gà đồi..có xu hướng phát triển mạnh ở các xã: Lợi Hải, Công Hải, Phước Kháng, Bắc Sơn, Bắc Phong và Phước Chiến. Nhiều nông hộ đã mạnh dạn đầu tư chuồng trại, mở rộng diện tích trồng cỏ, đảm bảo nguồn thức ăn tại chổ. Vị thế ngành chăn nuôi trên địa bàn huyện Thuận Bắc ngày càng được khẳng định, đáp ứng nhu cầu thị trường trong tỉnh. Về đàn Trâu, Bò trên 20.000 con; Dê, Cừu trên 22.000 con; Heo đen trên 15.000 con và Gà trên 160.000 con. Đến nay, chăn nuôi được xem là thế mạnh, đóng góp vào tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực Nông nghiệp ở huyện Thuận Bắc, giúp người dân nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững. Năm 2018, Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu 2 thương hiệu Heo đen và Gà Thuận Bắc, góp phần đưa ngành chăn nuôi của huyện phát triển. Điển hình gia đình ông Võ Ngọc Tá ở thôn Mỹ Nhơn, xã Bắc Phong chăn nuôi giống bò vàng địa phương với số lượng khoảng 10 con. Sau 5 năm, ông chuyển sang nuôi giống bò Brahman với tổng đàn 19 con, mỗi năm xuất chuồng 2 lứa, mang lại lợi nhuận cho gia đình gần 100 triệu đồng. 

          Để ngành chăn nuôi phát triển, nâng cao thu nhập bền vững cho Nhân dân, huyện Thuận Bắc đã chủ động tìm hướng nguồn tiêu thụ sản phẩm và giúp Nhân dân phòng chống các loại dịch bệnh ở vật nuôi… phấn đấu từ nay đến năm 2025, duy trì tốc độ tăng trưởng quy mô tổng đàn gia súc có sừng đạt trên 46.000 con, đàn heo 22.000 con; đàn dê, cừu lai tạo giống mới đạt trên 85%./.

Lê Nguyện 
TDOffice - Văn phòng điện tử