Chuyên đề Giảm nghèo bền vững
Chuyên đề Giảm nghèo bền vững
Thuận Bắc: Triển khai kế hoạch phát triển chăn nuôi 2020 
21/01/2020 
 

    Nhằm mở ra hướng đi mới, nâng cao thu nhập cho người dân và đáp ứng nhu cầu của thị trường tiêu thụ nguồn thịt: Bò, dê, cừu, heo đen và gà. Năm 2020, huyện Thuận Bắc sẽ từng bước cải tiến ngành chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại gắn với liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Hiện nay huyện Thuận Bắc chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chuyển từ tập quán chăn thả sang nuôi tập trung, khuyến khích áp dụng các mô hình chăn nuôi mới và chủ động rà soát trên địa bàn các xã để bố trí giống vật nuôi phù hợp, đồng thời tranh thủ nguồn lực hỗ trợ, phân bổ cho người dân đầu tư phát triển chăn nuôi. Hướng tới mục tiêu đưa chăn nuôi trở thành ngành kinh tế chủ lực, tận dụng lợi thế về điều kiện tự nhiên để đẩy nhanh tốc độ. Phấn đấu 2020 phát triển trong chăn nuôi về số lượng và chất lượng sản phẩm:Về bò 24.425 con, trong đó đàn bò được sind hóa: 16.538 con, tỷ lệ sind hóa 71%, sản lượng thịt 3.168 tấn/ năm; Phát triển đàn dê, cừu 19.280 con, trong đó nâng cao chất lượng đàn dê, cừu lai lên 82%; Phát triển đàn heo 17.600 con và đàn gia cầm 171.800 con, trong đó nuôi gà theo hướng trang trại đạt 50%.

Lê Nguyện 
Tin đã đưa
(04/03)
(03/03)
(03/03)
(24/02)
(24/02)
(02/02)
(28/01)
(28/01)
(26/01)
(25/01)

TDOffice - Văn phòng điện tử