Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
Thuận Bắc: Đưa ra giải pháp điều tiết nước trước tình hình hạn hán hiện nay 
10/03/2020 
 
      Theo báo cáo, hiện nay mực nước tại các hồ thuỷ lợi trên địa bàn huyện Thuận Bắc xuống thấp,  hiện mực nước hồ Bà Râu chỉ còn khoảng  dưới 1 triệu m3; Hồ sông Trâu còn khoảng 2,3 triệu m3 trên dung tích thiết kế là 31,53 triệu m3. Trước tình hình khô hạn, UBND huyện Thuận Bắc đang cân đối nguồn nước còn lại, chủ yếu dùng phục vụ cho nhà máy nước Công Hải bơm phục vụ nước sinh hoạt cho Nhân dân, không bố trí nước tưới cho diện tích lúa, chỉ điều tiết một phần nguồn nước phục vụ tưới cho các diện tích chuyển đổi cây trồng như: Bưởi da xanh, Măng tây xanh và một số cây lâu năm trên địa  bàn các xã ( Công Hải, Lợi Hải, Bắc Phong ), với diện tích khoảng 235 ha./. 
Lê Nguyện 
TDOffice - Văn phòng điện tử