Y tế - Đời sống
Y tế - Đời sống
Thuận Bắc: Có 44.152 người tham gia Bảo hiểm xã hội 
19/08/2021 
 

Theo báo cáo của Bảo hiểm Xã hội huyện Thuận Bắc. Tính đến này 30/6/2021, toàn huyện có 44.152 người, tham gia bảo hiểm xã hội. Trong đó, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 99,63% (43.524/43.685 người), tăng 1.025 người so với cùng kỳ năm 2020; vượt 1,63% so với chỉ tiêu giao của UBND tỉnh (98%).

Thời gian đến, Bảo hiểm xã hội huyện Thuận Bắc tiếp tục bồi dưỡng công tác thông tin, truyền thông cho các Đại lý thu BHXH, BHYT; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về nội dung và phương thức tiếp cận người tham gia, phù hợp với từng nhóm đối tượng nhằm giúp người dân, đơn vị sử dụng lao động hiểu rõ hơn quyền lợi, nghĩa vụ về BHXH, BHYT và tự giác tham gia.

Trúc Phương 
TDOffice - Văn phòng điện tử