Chính trị - Xã hội TB
Chính trị - Xã hội TB
Thuận Bắc: 9 tháng đầu năm 2021, tổng mức đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 2.660 tỷ đồng 
04/10/2021 
 

Trong 09 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện ước tính đạt 2.660 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 51%, trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước đạt 138 tỷ đồng, chiếm 5,2% và các thành phần kinh tế 2.522 tỷ đồng, chiếm 94,8%. Các ngành, địa phương đã tích cực thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, phối hợp với nhà đầu tư triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án điện gió Hanbaram, điện gió Lợi Hải.

Hiện nay, huyện Thuận Bắc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn. Phấn đấu tổng mức đầu tư phát triển toàn xã hội cả năm 2021 đạt khoảng 3.080 tỷ đồng,

Trúc Phương 
TDOffice - Văn phòng điện tử