Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
Thuận Bắc : Tuyên truyền, vận động người dân trồng các cây ngắn ngày thích ứng với hạn hán 
04/03/2020 
 

   Thời gian qua trên địa bàn huyện Thuận Bắc ít mưa, tình hình hạn gây gắt kéo dài làm lượng nước tích trữ tại các hồ chứa trên địa bàn huyện không đủ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Từ đầu năm 2020, đến nay nông dân trên địa bàn huyện Thuận Bắc đã chủ động trồng được  85 ha cây ngắn ngày chủ yếu: Dưa Hoàng kim, bắp và các cây họ đậu. Từ lúc trồng đến khi thu hoạch khoảng 2 tháng. Hiện nay, nông dân đã thu hoạch dưa Hoàng kim được thương lái thu mua với giá 10.000 đồng/kg. Nhờ chuyển đổi trồng các cây ngắn ngày trên đất lúa, đến nay nhiều người dân thu lợi nhuận gấp đôi so với trồng lúa. Bên cạnh đó, huyện Thuận Bắc đã trồng được hơn 150 ha cỏ chăn nuôi đáp ứng nguồn thức ăn cho gia súc trong thời tiết nắng hạn. Để  mang lại thu nhập ổn định cho nông dân, hiện nay huyện Thuận Bắc tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi trồng các cây ngắn ngày, chịu ít nước thích ứng với hạn hán theo từng vùng của địa phương như: trồng các cây họ đậu, dưa, bắp và trồng cỏ chăn nuôi./. 

Lê Nguyện 
TDOffice - Văn phòng điện tử