Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
Thuận Bắc : Triển khai nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
03/03/2020 
 

            Chiều ngày 28-2, UBND huyện Thuận Bắc triển khai nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020. Đồng chí Lê Kim Hoàng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp

            Trong năm 2020, huyện Thuận Bắc tiếp tục triển khai cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thích ứng biến đổi khí hậu. Tiếp tục tập trung chuyển đổi những cây trồng có hiệu quả kinh tế cao theo hướng sản phẩm an toàn, mang tính chất bền vững gắn với liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Cụ thể: chuyển đổi cây trồng với diện tích 122 ha, trong đó chuyển đổi trên đất lúa 93 ha và chuyển đổi cây ngắn ngày 29 ha. Về chăn nuôi; Cải tiến ngành chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại gắn với liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Hướng tới mục tiêu đưa chăn nuôi trở thành ngành kinh tế chủ lực, tận dụng lợi thế về điều kiện tự nhiên để đẩy nhanh tốc độ. Phấn đấu toàn huyện đạt 10 tiêu chí nâng bình quân trên 15,50 tiêu chí/xã. Trong đó,  xã Lợi Hải đạt 17/19 tiêu chí; Xã Bắc Sơn đạt 14/19 tiêu chí; Xã Phước Chiến 11/19 tiêu chí; Xã Phước Kháng 13/19 tiêu chí và phấn đấu  xã Công Hải, xã Bắc Phong duy trì đạt chuẩn nông thôn mới 19/19 tiêu chí./.

Lê Nguyện 
TDOffice - Văn phòng điện tử