Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
Thuận Bắc : Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận và vay vốn để xây dựng các công trình nước sạch và công trình vệ sinh 
03/03/2020 
 

        Nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân ở vùng nông thôn. Thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thuận Bắc thường xuyên phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể, địa phương vận động,  tuyên truyền Nhân dân trên địa bàn huyện. Đặc biệt là người đồng bào dân tộc Raglai tiếp cận, vay vốn để xây dựng các công trình nước sạch và công trình vệ sinh.  Nhờ  làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhiều hộ gia đình đã có điều kiện đầu tư nâng cấp các công trình cấp nước sạch và các công trình vệ sinh. Từ nguồn vốn Chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.  Từ 2010 đến nay huyện Thuận  Bắc  đã có gần 2.000 hộ vay vốn với tổng dư nợ 20 tỷ 780 triệu đồng để đầu tư xây dựng mới hệ thống nước sạch, nhà vệ sinh bảo đảm theo tiêu chuẩn Quốc gia, góp phần thực hiện có hiệu quả tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.   

Lê Nguyện 
TDOffice - Văn phòng điện tử