Thông tin đấu thầu, đấu giá tài sản
THÔNG BÁO 166/TB-TCKH NGÀY 11/11/2020  (13/11/2020)
THÔNG BÁO THANH LÝ VẬT LIÊU THU HỒI KHI THÁO DỠ 04 PHÒNG HỌC TRƯỜNG TH BỈNH NGHĨA
Kèm file
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ  (11/12/2019)
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Kèm file
THÔNG BÁO 39/TB-TTPTQĐ ngày 29/10/2019  (30/10/2019)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 25 LÔ KHU TÁI ĐỊNH CƯ XÃ LỢI HẢI, HUYỆN THUẬN BẮC.
Đính Thông báo
thông báo 126/TB-TCKH ngày 4/9/2019  (04/09/2019)
Thông báo về việc đề nghị thanh lý vật liệu thu hồi khi tháo dỡ trường học củ ( trường Mẫu giáo Công Hải)
kèm file
thông báo 30TB-TTPTQĐ ngày 12/8/2019  (14/08/2019)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở
Kèm file
thông báo 115/TB-TCKH ngày 13/8/2018  (14/08/2019)
Thanh lý vật thiệu thu hồi khi tháo dỡ 02 phòng học củ của trường TH Phước Kháng
kèm file
thông báo 75/TB-TCKH ngày 24/5/2019  (27/05/2019)
Về việc thanh lý vật liệu thu hồi khi tháo dỡ tài sản của trường tiểu học Phước Kháng và phân trạm y tế xã Bắc Sơn.
Đính kèm file
Thông báo 16/TB-TTPTQĐ, ngày 18/02/2019  (18/02/2019)
Về việc lực chọn đơn vị tổ chức đấu giá
Đính kèm Thông báo
QUY CHẾ 157/QC-ĐGVTP NGÀY 26/12/2018  (28/12/2018)
QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ
Đính kèm file
Thông báo 156/TB-ĐGVTP ngày 27/12/2018  (28/12/2018)
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 12 LÔ ĐẤT TẠI KHU DÂN CƯ ẤN ĐẠT,XÃ LỢI HẢI, HUYỆN THUẬN BẮC.
Đính kèm file
Thông báo 749/TB-UBND ngày 11/12/2018  (11/12/2018)
Về việc hoãn đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 51 lô đất tại khu quy hoạch dân cư Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc.
Đính kèm file
GIẤY MỜI 09/GM-TTPTQĐ NGÀY 10/12/2018  (10/12/2018)
VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI KHU DÂN CƯ ẤN ĐẠT, XÃ LỢI HẢI, HUYỆN THUẬN BẮC.
Đính kèm file
THÔNG BÁO 16/TB-TTPTQĐ ngày 10/12/2018  (10/12/2018)
Thông báo về việc hủy kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư Ấn đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc để đấu giá quyền sử dụng cho thuê.
Đính kèm file
thông báo 17/TB-TTPHQĐ ngày 10/12/2018  (10/12/2018)
Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu dân cư Ấn đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc.
Đính kèm file
THÔNG BÁO SỐ 658/TB-TTDVĐGTS NGÀY 12/11/2018  (13/11/2018)
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN  SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 51 LÔ ĐẤT TẠI KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ BỈNH NGHĨA, XÃ BẮC SƠN, HUYỆN THUẬN BẮC.
Đính kèm file
thông báo 11/TB-TTPTQĐ ngày 9/11/2018  (09/11/2018)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI KHU DÂN CƯ ẤN ĐẠT, XÃ LỢI HẢI, HUYỆN THUẬN BẮC.
Đính kèm file
THÔNG BÁO SỐ 05/TB-TTPTQĐ NGÀY 30/10/2018  (30/10/2018)
THÔNG BÁO LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 51 LÔ ĐẤT TẠI KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ BỈNH NGHĨA, XÃ BẮC SƠN, HUYỆN THUẬN BẮC ( KHU QH-A7 VÀ QH - A8)
Đính kèm file
THÔNG BÁO 11/TB-TTPTQĐ NGÀY 9/11/2018  (09/11/2018)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI KHU DÂN CƯ ẤN ĐẠT, XÃ LỢI HẢI, HUYỆN THUẬN BẮC.
Đính kèm file
TDOffice - Văn phòng điện tử