Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
TIỂU SỬ VÀ CTHĐ CỦA CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
18/05/2021 
 
TIỂU SỬ CÁC ỨNG CỬ VIÊN
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
1. Ông Vũ Ngọc Đương                                   28. Bà Nguyễn Thị Kim Chưởng
2. Bà Huỳnh Thị Kim Thủy                               29. Ông Phạm Trọng Hùng
3. Ông Nguyễn Văn Lắm                                 30. Bà Bùi Anh Thư
4. Ông Nguyễn Văn Long                                 31. Bà Trần Thị Kim Phượng
5. Bà Võ Thị Mỹ Hòa                                       32. Taing Thị Nga
6. Bà Trần Thị Thu Hương                               33. Ông Huỳnh Minh Chung
7. Ông Đoàn Đức Hồng                                   34. Ông Nguyễn Văn Khoa
 8. Ông Trần Phát                                           35. Ông Nguyễn Hữu Họp
9. Bà Chamaléa Thị Hé                                   36. Ông Nguyễn Thanh Hạnh
10. Ông Nguyễn Văn Tiển                               37. Ông Nguyễn Thành Định                      
11. Ông Hồ Hoàn Kiếm                                   38. Ông Đặng Ngọc Minh Quang
12. Bà Katơr Thị Biệt                                      39. Ông Nguyễn Văn Lăng
13. Ông Lê Quang Dũng                                  40. Ông Nguyễn Xuân Hoàng
14. Ông Đoàn Hữu Hoan                                 41. Ông Nguyễn Phúc Tòa
15. Bà Phạm Thị Hoa                                     42. Bà Mấu Thị Hiền
16. Bà Dương Thị Hồng Xinh                           43. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy
17. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm                        44. Bà Phạm Thị Thu Thái
18. Ông Nguyễn Hùng                                    45. Ông Lữ Phụng Trường
19. Ông Jeăk Khi                                           46. Ông Phan Xuân Linh
20. Ông Phạm Duy Khương                           47. Bà Chamaléa Thị Liếm
21. Bà Nguyễn Võ Phương Dung                    48. Ông Chamaléa Xoa
22. Ông Lê Bình
23. Ông Nguyễn Đức Nhì
24. Ông Hán Thanh Đông
25. Ông Nguyễn Châu Cảnh
26. Ông Nguyễn Phi Lê
27. Bà Mai Thị Hà
 
TDOffice - Văn phòng điện tử