Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
THUẬN BẮC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC BẦU CỬ 
06/05/2021 
 
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và từng địa phương để lựa chọn, bầu được những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.     Sáng ngày 05/5/2021, Ủy ban bầu cử huyện Thuận Bắc phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Hội Nghị tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các thành viên tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -  2026 trên địa bàn huyện.

     Về dự Hội nghị, Sở Nội vụ và Sở Y tế đã sắp xếp, dành thời gian truyền đạt, hướng dẫn nhằm giúp cho các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn hiểu rõ, nhận thức, vận dụng thực hiện đúng theo nhiệm vụ, quyền hạn được phân công cụ thể của mỗi tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn huyện và hướng dẫn công tác y tế trong ngày bầu cử đã góp phần không nhỏ vào kết quả Hội nghị tập huấn bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Thanh Nhàn 
TDOffice - Văn phòng điện tử