Chuyên đề Giảm nghèo bền vững
Chuyên đề Giảm nghèo bền vững
THUẬN BẮC: PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2025, ĐƯA CHĂN NUÔI TRỞ THÀNH NGÀNH SẢN XUẤT CHÍNH, CHIẾM TỶ TRỌNG 41% GIÁ TRỊ TOÀN NGÀNH 
22/07/2020 
 

Hiện nay, chăn nuôi trên địa bàn huyện Thuận Bắc phát triển theo hướng nâng cao chất lượng đàn; năm 2018, huyện đã được Cục sở hữu trí tuệ -Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu 2 thương hiệu Heo đen và Gà Thuận Bắc; qua đó, vị thế ngành chăn nuôi trên địa bàn huyện ngày càng được khẳng định, có những bước tăng trưởng khá, với tổng đàn gia súc, gia cầm đạt hiện tại trên 172.000 con, trong đó, đàn gia súc tăng 3,75%, đàn heo tăng 9,6%, đàn gia cầm tăng 43,8% so với năm 2015. Tỷ lệ lai hóa đàn bò đạt 42%, tăng 10% so với năm 2015.

Thời gian đến, huyện Thuận Bắc tiếp tục phát triển chăn nuôi gắn với thị trường tiêu thụ theo hướng bền vững; đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính, chiếm tỷ trọng 41% giá trị toàn ngành. Tiếp tục đẩy mạnh phát  triển thương hiệu Heo đen và Gà Thuận Bắc. Phấn đấu đến năm 2025, quy mô đàn gia súc đạt trên 47.000 con, đàn heo 23.000 còn; tỷ lệ lãi hoá đàn bò trên 55%; đàn dê, cừu lai tạo giống mới trên 85% và tỷ lệ nạc hóa đàn heo trên 90%.

Trúc Phương 
Tin đã đưa
(04/03)
(03/03)
(03/03)
(24/02)
(24/02)
(02/02)
(28/01)
(28/01)
(26/01)
(25/01)

TDOffice - Văn phòng điện tử