Chuyên đề Giảm nghèo bền vững
Chuyên đề Giảm nghèo bền vững
THUẬN BẮC: NĂM 2020, LÀM TỐT CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO VÀ AN SINH XÃ HỘI 
12/01/2021 
 

 

Theo báo cáo của UBND huyện Thuận Bắc. Trong năm 2020, huyện đã tập trung triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội bảo đảm đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót, khiếu nại. Trong dịp tết Nguyên đán 2020, huyện đã kịp thời hỗ trợ gạo với số lượng 2.456/11.180 khẩu số lượng gạo 167.700kg. Quà chủ tịch nước, chủ tịch tỉnh cho các đối tượng có công các mạng, hộ nghèo, Bảo trợ xã hội với số tiền trên 1 tỷ đồng; đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận quà của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh với số lượng 8.693 suất với tổng số tiền 2.433.700.000 đồng. Bên cạnh đó, các chính sách cho vay tín dụng được quan tâm triển khai thực hiện, đã giải ngân cho 1.821 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn, với số tiền trên 70 tỷ đồng. Ngoài ra, các chính sách như; y tế, giáo dục, giải quyết việc làm cũng đc quan tâm đúng mức. Trong năm, huyện đã cấp 29.487 lượt thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ dân sống ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. Công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân được quan tâm thực hiện, nhất là khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế; đã thực hiện khám, chữa bệnh cho 50.763 lượt người có thẻ bảo hiểm y tế.Các chính sách hỗ trợ về giáo dục được tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ, đúng đối tượng. Đến nay đã thực hiện hỗ trợ ăn trưa cho trẻ tư 3 - 5 tuổi cho 1.633 trẻ, kinh phí 1,133 tỷ đồng; thực hiện cấp bù học phí đối với học sinh nghèo ở các cấp, bậc học theo quy định cho 8.908 lượt học sinh, kinh phí hỗ trợ 1.656.997.000 đồng; hỗ trợ chi phí học tập cho 6.920 lượt học sinh, kinh phí 2.383.398.000đồng. Đã phối hợp với các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp tổ chức các hội nghị tư vấn, giới thiệu tạo việc làm, tổ chức tư vấn xuất khẩu lao động. Qua đó đã tạo việc làm mới cho 1.150 lao động trong và ngoài tỉnh, xuất khẩu lao động 03 lao động (02 Nhật Bản và 01 Ảrậpxêút. Thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn với số lượng 09 lớp/282 lao động. Chủ yếu là các nghề nông nghiệp như: May công nghiệp, chăn nuôi heo, kỹ thuật nuôi gà thả vườn

 Nhìn chung, công tác xoá đói, giảm nghèo đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và nhân dân tích cực tham gia thực hiện. Nhân dân trong huyện đã có những chuyển biến đáng kể về nhận thức tự vươn lên thoát nghèo. Qua triển khai thực hiện các Chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện, đến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo của huyện là 17,97%, bình quân hàng năm tỷ lệ giảm nghèo là 3,99%, đạt được mục tiêu theo Chỉ thị đề ra. Tỷ lệ giảm nghèo của huyện năm 2020 là 4,32%.

Trúc Phương 
Tin đã đưa
(04/03)
(03/03)
(03/03)
(24/02)
(24/02)
(02/02)
(28/01)
(28/01)
(26/01)
(25/01)

TDOffice - Văn phòng điện tử