Y tế - Đời sống
Y tế - Đời sống
THUẬN BẮC ĐÃ CÓ GẦN 1.900 NGƯỜI ĐƯỢC TIÊM VẮC XIN MŨI 2, PHÒNG CHỐNG COVID 
16/08/2021 
 

Trong 2 ngày 13 và 14/8/2021, Trug tâm Y tế huyện Thuận Bắc đã tổ chức tiêm Vắc xin mũi 2, phòng chống dịch bệnh Covid 19 cho 1.500  người, thuộc nhóm đối tượng ưu tiên theo tinh thần Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ.

Để bảo đảm an toàn cho công tác phòng chống dịch trong khi tiêm, Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc đã bố trí 04 bàn tiêm và thực hiện qui trình tiêm theo chuỗi khép kín. Công dân đến tiêm phải xếp hàng trật tự và di chuyển một chiều, từ bàn hướng dẫn, đến khu vực chờ trước tiêm, đến bàn kiểm tra y tế, đến bàn tiêm và khu vực chờ sau tiêm. Tất cả đều phải bảo đảm qui định “5K” trong phòng chống dịch Covid 19 của Bộ Y tế. Đến thời điểm này, huyện Thuận Bắc đã có gần 1900 người thuộc nhóm đối tượng ưu tiên theo tinh thần Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ được tiêm mũi 2 Vắc xin phòng chống Covid 19.                   
Quốc Tuy 
TDOffice - Văn phòng điện tử