Chính trị - Xã hội TB
Chính trị - Xã hội TB
THUẬN BẮC: 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021, GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO 553 LAO ĐỘNG 
04/10/2021 
 

Theo báo cáo của UBND huyện Thuận  Bắc. Trong 9 tháng đầu năm 2021, huyện Thuận Bắc đã giới thiệu và giải quyết việc làm mới cho 553 lao động, đạt 61,4% kế hoạch. Bên cạnh đó, phối hợp Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh đã đưa 01 lao động làm việc tại nước ngoài, đồng thời tổ chức 80 lớp đào tạo nghề lao động nông thôn đạt 40% kế hoạch.

Do tác động của dịch Covid-19, nên việc giải quyết việc làm, đào tạo nghề gặp hết sức khó khăn. Trong 03 tháng cuối năm 2021, huyện Thuận Bắc tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, tư vấn xuất khẩu lao động, giới thiệu việc làm và giải quyết việc làm mới cho người lao động, nhất là đồng bào dân tộc và lao động nông thôn, nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2021.

         

Trúc Phương 
TDOffice - Văn phòng điện tử