Thông tin đấu thầu, đấu giá tài sản
Thông tin đấu thầu, đấu giá tài sản
THÔNG BÁO 16/TB-TTPTQĐ ngày 10/12/2018 
10/12/2018 
 
Thông báo về việc hủy kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư Ấn đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc để đấu giá quyền sử dụng cho thuê.
Đính kèm file
 
TDOffice - Văn phòng điện tử