Thông tin đấu thầu, đấu giá tài sản
Thông tin đấu thầu, đấu giá tài sản
THÔNG BÁO SỐ 05/TB-TTPTQĐ NGÀY 30/10/2018 
30/10/2018 
 
THÔNG BÁO LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI 51 LÔ ĐẤT TẠI KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ BỈNH NGHĨA, XÃ BẮC SƠN, HUYỆN THUẬN BẮC ( KHU QH-A7 VÀ QH - A8)
Đính kèm file
 
TDOffice - Văn phòng điện tử