Y tế - Đời sống
Y tế - Đời sống
SỞ Y TẾ KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THUẬN BẮC 
14/08/2019 
 

     Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND, ngày 25/7/2019 của UBND tỉnh về việc tang cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Ngày 13/8/2019, Đoàn kiểm tra, giám sát bệnh sốt xuất huyết của tỉnh do đồng chí Mai Thị Phương Ngọc – Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế tại xã Bắc Phong và một số hộ dân; cuối buổi Đoàn đã có phiên làm việc với UBND huyện Thuận Bắc về nội dung này.

    Trong thời gian qua, UBND huyện Thuận Bắc đã triển khai nhiều văn bản chỉ đạo và nhiều cuộc họp triển khai công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết; đã chỉ đạo các cơ quan liên quan làm tốt công tác truyền thông qua các phương tiện truyền thanh để phổ biến các nội dung có liên quan đến công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Ngành Y tế đã chủ động giám sát dịch tễ, giám sát các ca bệnh trong cộng đồng; gắn với công tác giám sát, ngành y tế đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho người dân thường xuyên áp dụng các biện pháp diệt lăng quăng, diệt muỗi để phòng chống bệnh sốt xuất huyết. UBND các xã đã tập trung làm tốt công tác triển khai kế hoạch phòng chống sốt xuất huyết và triển khai chiến dịch  vệ sinh mội trường, diệt lặng quăng/bọ gậy, phun xịt tiêu độc khử trùng, diệt muỗi và diệt bọ gậy. Tính đến ngày 8/8/2019 trên địa bàn huyện chưa có trường hợp nào tử vong do sốt xuất huyết gây ra.

    Qua kết quả triển khai của huyện trong công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế đã đánh giá cáo tinh thần trách nhiệm, chủ động và sáng tạo, linh hoạt trong công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết của Lãnh đạo UBND huyện Thuận Bắc, đồng thời Đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tốt các giải pháp để kiềm chế dịch sốt xuất huyết xảy ra.

Huỳnh Ngọc Ngân 
TDOffice - Văn phòng điện tử