Kinh tế
Kinh tế
Quản lý hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội nhờ có Chỉ thị số 40-CT/TW 
28/05/2021 
 

Sau hơn 06 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” (Chỉ thị số 40-CT/TW) và Chỉ thị số 67-CT/TU ngày 23/4/2015 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” (Chỉ thị số 67-CT/TU); công tác cho vay và quản lý nguồn vốn trên địa bàn huyện đã phát huy hiệu quả. Hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện được tiếp cận vốn kịp thời và sử dụng vốn phát huy hiệu quả nguồn vốn ưu đãi.

     Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW và Chỉ thị số 67-CT/TU. Huyện ủy ban hành chương trình số 15-CTr/HU ngày 3/9/2015 để chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện. Nhờ đó, các chính sách tín dụng ưu đãi đã đến kịp thời, đúng đối tượng hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, các cấp ủy chính quyền cũng kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc trong quá trình cho vay và thu hồi vốn. Năm 2021, UBND huyện đã chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho NHCSXH huyện để cho vay số tiền 600 triệu đồng, đưa ngồn vốn ủy thác địa phương lên trên 1.680 triệu đồng. Từ khi thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đến nay, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện đã phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong việc nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, tái cho vay quay vòng, không để tồn đọng vốn, thực hiện nhiều giải pháp để thu hồi nợ có nguy cơ chuyển quá hạn, phối hợp với chính quyền địa phương tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thưc hiện. Nhờ đó, chất lượng tín dụng bảo đảm, phát huy được hiệu quả đồng vốn.

     Qua trao đổi với đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Bắc Phong - huyện Thuận Bắc, Nguyễn Văn Khoa cho biết: việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đã phát huy được hiệu quả là nhờ đưa Chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện HĐQT-NHCSXH cấp huyện. Qua đó đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đồng thời giúp NHCSXH xử lý kịp thời những bất cập, khó khăn trong quá trình cho vay và thu hồi nợ, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng.

     Tiếp tục nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện theo đúng tinh thần Chỉ thị số 40-CT/TW, trong thời gian tới, ngoài việc tập trung thực hiện tốt các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng, NHCSXH cần đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp chính quyền với các Hội đoàn thể địa phương, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhằm đảm bảo việc sử dụng vốn an toàn, hiệu quả, đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đúng kỳ hạn. Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, cấp ủy và chính quyền các cấp trong huyện đã có nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./.

Nguyễn Ngọc Ba 
Tin đã đưa
(23/09)
(22/09)
(17/09)
(10/09)
(30/08)
(26/08)
(26/08)
(28/07)
(21/07)
(19/07)

TDOffice - Văn phòng điện tử