Kinh tế
Kinh tế
Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thuận Bắc tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các Điểm giao dịch xã và phối hợp với các địa phương thực hiện vừa chống dịch, vừa thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong quý III n 
20/08/2020 
 

     Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, với việc nguy cơ bùng phát lây lan dịch bệnh đang còn phức tạp. Tiếp thu tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo chính quyền các cấp và Giám đốc NHCSXH tỉnh Ninh Thuận yêu cầu trong thời gian tiếp theo đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện tại đơn vị và các điểm giao dịch xã. Để dịch bệnh Covid-19 không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, chăn nuôi của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác và đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách của các đối tượng vay vốn trên dịa bàn, Phòng giao dịch NHCSXH huyện thực hiện tổ chức giao dịch tại các xã theo lịch cố định.


                       Các thành viên trong tổ giao dịch và khách hàng tại Điểm giao dịch xã Công Hải 

     Để đảm bảo an toàn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đến giao dịch với NHCSXH tại điểm giao dịch xã. Phòng giao dịch NHCSXH huyện xây dựng phương án, phân luồng khách hàng khi đến giao dịch theo đúng quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, công tác truyền thông đến người dân, khách hàng về tình hình, diễn biến của dịch bệnh Covid-19 gây ra và các giải pháp phòng, chống nhằm ngăn ngừa lây nhiễm của dịch bệnh; mỗi cán bộ nghiệp vụ tham gia trong công tác phòng, chống dịch tuyệt đối không được chủ quan; đồng thời chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm ổn định tình hình, tư tưởng của người dân, khách hàng vay vốn tránh làm cho người dân, khách hàng hoang mang về tình hình dịch bệnh. Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc chấp hành thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn tại trụ sở đơn vị và các Điểm giao dịch xã trong các ngày hoạt động; hướng dẫn, hỗ trợ người dân và khách hàng khi đến liên hệ công việc và thực hiện các giao dịch với NHCSXH tại trụ sở đơn vị và các Điểm giao dịch xã cần rửa tay bằng các loại dung dịch sát khuẩn do NHCSXH cung cấp và mang khẩu trang đầy đủ, đúng cách để hạn chế tối thiểu việc lây nhiễm bệnh dịch Covid-19 nếu có.

     Cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn các xã, chủ động tham mưu chính quyền địa phương chỉ đạo các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác, Ban quản lý các thôn và Tổ TK&VV tập trung phối hợp thực hiện tốt việc chống dịch và thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được chính trị được giao trong quý III năm 2020; chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác cơ sở tại các xã nắm bắt kịp thời những thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra, thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ khách hàng vay vốn tháo gỡ khó khăn, khắc phục thiệt hại thời theo đúng quy định./.

Văn Trứ 
TDOffice - Văn phòng điện tử