Kinh tế
Kinh tế
Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Bắc phối hợp với các tổ chức tập huấn nghiệp vụ triển khai, quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách cho cán bộ ngoài ngành trên địa bàn huyện năm 2020 
10/07/2020 
 

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-NHCS ngày 28/02/2020 của Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Bắc về việc Tổ chức, triển khai kế hoạch đào tạo, tập huấn năm 2020 cho cán bộ ngoài ngành. Từ ngày 22/6/2020 đến 30/6/2020 Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp với các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác tổ chức 8 lớp tập huấn cho cán bộ Ban giảm nghèo các xã, cán bộ Hội đoàn thể nhận ủy thác cơ sở, Trưởng Ban quản lý các thôn và thành viên Ban quản lý Tổ TK&VV của các xã trên địa bàn huyện.

Qua Hội nghị tập huấn đã đánh giá được tình hình thực hiện nghiệp vụ triển khai, quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội và những mặt còn hạn chế của các đối tượng tham gia trong công tác triển khai, quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện nói chung và từng xã nói riêng. Từ đó đưa ra những phương hướng, giải pháp cụ thể phù hợp cho từng nhóm đối tượng nhằm mục đích nâng cao năng lực triển khai, tuyên truyền, vận động và quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội khi được giao nhiệm vụ; phối hợp với các thành phần liên quan nhanh chóng triển khai, tổ chức thực hiện đưa nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách kịp thời, cùng nhau hỗ trợ, hướng dẫn hộ nghèo và các đối tượng chính sách sử dụng vốn hiệu quả, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách cùng địa phương xây dựng nông thôn mới giàu đệp, văn minh, phát huy được ý nghĩa của nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Duy trì và tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng chính sách, nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo và điều hành của Ban giảm nghèo xã, các tổ chức Hội nhận ủy thác, Trưởng Ban quản lý các thôn và Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn.  

Văn Trứ 
TDOffice - Văn phòng điện tử