Kinh tế
Kinh tế
Phòng giao dịch NHCSXH huyện đẩy nhanh tiến độ giải ngân nhằm mục đích tháo gỡ khó khăn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách do hạn hán và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-193 
21/07/2020 
 

     Sau khi được Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Thuận Bắc giao chỉ tiêu tăng trưởng kế hoạch tín dụng năm 2020 cho các địa phương, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã tập trung phối hợp với UBND các xã để triển khai, thực hiện. Từ đó, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được thực hiện nhanh chóng, góp phần giải quyết khó khăn kịp thời, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện có vốn đầu tư phục hồi sản xuất kinh doanh, khôi phục sản xuất, khắc phục khó khăn do hạn hán và ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.


     Để nguồn vốn cho vay có hiệu quả, đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, thì công tác triển khai đều được UBND các xã quan tâm quán triệt, chỉ đạo rà soát ngay từ khi giao nguồn vốn. Việc bình xét cho vay tại Tổ TK&VV được thực hiện công khai, có sự tham gia giám sát, chỉ đạo của các tổ chức Hội nhận ủy thác và Ban quản lý thôn cùng tham gia xét duyệt, giới thiệu đối tượng vay vốn.

     Được sự quan tâm, chỉ đạo vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thuận Bắc đã thực hiện giải ngân cho 1.111 hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, với doanh số cho vay đạt trên 42 tỷ đồng. Nguồn vốn vay, được Phòng giao dịch NHCSXH huyện thực hiện giải ngân trực tiếp đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ngay tại các điểm giao dịch xã. Nguồn vốn tín dụng chính sách là công cụ để Cấp ủy, Chính quyền trên địa bàn huyện Thuận Bắc thực hiện tốt công tác phục hồi kinh doanh, khôi phục sản xuất, khắc phục khó khăn do hạn hán và ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình.


Văn Trứ 
Tin đã đưa
(21/07)
(19/07)
(14/07)
(08/07)
(30/06)
(22/06)
(16/06)
(04/06)
(01/06)
(28/05)

TDOffice - Văn phòng điện tử