Kinh tế
Kinh tế
Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thuận Bắc tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn 
05/10/2020 
 

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu được giao tăng trưởng kế hoạch tín dụng và chỉ tiêu nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trong năm 2020, NHCSXH huyện đã phối hợp tốt với UBND các xã, Hội đoàn thể nhận ủy thác tích cực triển khai, thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và chất lượng hoạt động tín dụng chính sách.    Tính đến ngày 30/9/2020, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn huyện là 280.942 triệu đồng/6.750 hộ vay, hoàn thành 99,5% kế hoạch giao, doanh số thu nợ là 49.898 triệu đồng, doanh số cho vay là 66.870 triệu đồng; trong đó, chất lượng hoạt động tín dụng chính sách đạt 99,92% dư nợ trong hạn, nợ khoanh là 216 triệu đồng, chiếm 0,08% dư nợ (giảm so với đầu năm là 19 triệu đồng, hoàn thành chỉ tiêu được BĐD-HĐQT NHCSXH tỉnh giao). Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện và hoạt động điểm giao dịch xã luôn đạt loại tốt; chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV đạt loại tốt và khá chiếm 100%.

     Nhằm tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu giao trong năm 2020, NHCSXH huyện phối hợp với UBND các xã và các cấp Hội nhận ủy thác trên địa bàn huyện, tiếp tục tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp như: tổ chức triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH, Nghị quyết của BĐD-HĐQT NHCSXH các cấp, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Giám đốc chi nhánh tỉnh; phối hợp chỉ đạo rà soát thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chỉ tiêu đến các đối tượng thụ hưởng chính sách kịp thời, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và hạn hán kéo dài; tập trung rà soát, phân tích, đánh giá lại các chỉ tiêu nâng cao chất lượng tín dụng chưa hoàn thành để đưa ra các giải pháp phấn đấu thực hiện hoàn thành; tập trung huy động tiền gửi của tổ chức, cá nhân và tổ viên, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn và lãi tồn đọng; rà soát xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan kịp thời; nâng cao chất lượng trong công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn sau khi vay./.

Văn Trứ 
Tin đã đưa
(22/09)
(17/09)
(10/09)
(30/08)
(26/08)
(26/08)
(28/07)
(21/07)
(19/07)
(14/07)

TDOffice - Văn phòng điện tử