Kinh tế
Kinh tế
PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TRIỂN KHAI, QUẢN LÝ NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH CHO CÁN BỘ NGOÀI NGÀNH  
03/06/2019 
 

Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-NHCS ngày 11/4/2019 của Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Bắc về việc Tổ chức, triển khai kế hoạch đào tạo, tập huấn năm 2019 cho cán bộ ngoài ngành.

            Từ ngày 22 đến 30 tháng 5 năm 2019 Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp với các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác huyện Thuận Bắc tổ chức 7 lớp tập huấn cho cán bộ giảm nghèo các xã, cán bộ Hội đoàn thể cấp xã, trưởng Ban quản lý các thôn và thành viên Ban quản lý Tổ TK&VV của các xã trên địa bàn huyện.

            Qua Hội nghị tập huấn đã đánh giá tình hình thực hiện nghiệp vụ triển khai, quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách và những mặt còn hạn chế của các đối tượng trên toàn huyện nói chung và từng xã nói riêng. Từ đó đưa ra những phương hướng, giải pháp cụ thể phù hợp cho từng nhóm đối tượng nhằm mục đích nâng cao năng lực triển khai, quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách khi được giao nhiệm vụ; phối hợp với các thành phần liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả về nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, duy trì và tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng chính sách, nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo và điều hành của chính quyền và Ban giảm nghèo xã.  

Văn Trứ - NHCS huyện 
Tin đã đưa
(18/02)
(11/02)
(20/01)
(09/01)
(08/01)
(06/12)
(09/09)
(07/08)
(24/07)
(16/07)

TDOffice - Văn phòng điện tử