Thể thao - Văn hoá - Du lịch
Thể thao - Văn hoá - Du lịch
ÔNG SẦM TÁNH Ở THÔN BỈNH NGHĨA, XÃ BẮC SƠN BẢO TỒN NHẠC CỤ VĂN HÓA CHĂM (PARANƯNG, GHI NĂNG VÀ KÈN SARANAI ) 
02/10/2020 
 

Với mong muốn bảo tồn nhạc cụ văn hóa Chăm. Ông Sầm Tánh ở thôn Bĩnh Nghĩa, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc đã truyền dạy nhạc cụ Chăm Paranưng, Ghi năng và kèn Saranai cho các em nữ trong làng

        Ông Sầm Tánh  cho biết: Tôi muốn các cháu giữ lại phong tục, tập quán của mình. Theo truyền thống của người Chăm, việc sử dụng nhạc cụ dân tộc Chăm chỉ có nam giới, phụ nữ hầu như không ai biết và cũng không được truyền dạy. Người Chăm theo chế độ mẫu hệ, nếu được truyền dạy cho nữ giới sẽ bảo tồn tốt hơn, nhất là việc sử dụng trống Ghi năng, Paranưng và kèn Saranai theo những nhịp trống lưu truyền trong đời sống nhạc lễ của người Chăm. Với sự cảm thụ của bản thân và niềm đam mê với nhạc cụ truyền thống của dân tộc. Những năm trước, những người đến đăng kí học đều là nam thì nay nhiều em nữ cũng đăng ký học các nhạc cụ truyền thống, các cháu rất phấn khởi và rất là thích thú. Thời gian qua, rất đông các thanh niên ở làng Chăm Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc tập trung tại nhà ông Sầm Tánh để học nhạc cụ truyền thống Chăm. Những thanh niên trong làng được ông Sầm Tánh truyền dạy sử dụng nhạc cụ, nhiều người đã tham gia đánh trống Ghi năng, trống Paranưng và thổi kèn Saranai phục vụ trong các lễ hội của người Chăm và phục vụ cho phát triển du lịch, từ sự truyền dạy của ông đã góp phần bảo tồn văn hóa nhạc cụ Chăm tại địa phương.

Lê Nguyện 
TDOffice - Văn phòng điện tử