Kinh tế
Kinh tế
Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Công Hải 
23/09/2021 
 

Xã Công Hải có 08 thôn với 2.199 hộ với 8.859 khẩu, trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 61,8% dân số toàn xã. Người dân nơi đây chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, buôn bán nhỏ và nuôi trồng thủy sản; xuất phát điểm về kinh tế thấp, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Hộ nghèo và cận nghèo cuối năm 2020 chiếm 23,11% số hộ toàn xã. Với mục tiêu thực hiện tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác để phục vụ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu về giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội. Thời gian qua, hoạt động tín dụng chính sách xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo các thành phần có liên quan thực hiện tốt công tác tín dụng chính sách trên địa bàn; chính quyền địa phương thường xuyên chỉ đạo Hội, đoàn thể tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách về tín dụng ưu đãi đến toàn dân nắm bắt để thực hiện; chỉ đạo các thôn trong việc rà soát, bổ sung danh sách hộ gia đình đủ điều kiện vay vốn tín dụng chính sách để bình xét cho vay, việc phê duyệt danh sách đề nghị vay vốn theo quy định.

     Tính đến ngày 20/9/2021 các chương trình cho vay như: Cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh sinh viên, NS&VSMT, Giải quyết việc làm..., với tổng dư nợ 51.509 triệu đồng, với 1.196 hộ vay, tăng trưởng dư nợ so với đầu năm là 3.500 triệu đồng; tỷ lệ thu lãi 9 tháng đầu năm đạt 99%. Số món vay trên 3 tháng không hoạt động gồm 03 món, với dư nợ là 135 triệu đồng. Số tiền huy động tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV đạt 3.900 triệu đồng, với 1.201 hộ tham gia gửi, đạt tỷ lệ 98%.

     Để phát huy hiệu quả vốn tín dụng chính sách, chính quyền địa phương đã tích cực triển khai các biện pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng, giao chỉ tiêu nâng cao chất lượng tín dụng cho các Hội, đoàn thể nhận ủy thác, Tổ TK&VV và các thôn để triển khai thực hiện. Cơ bản các hộ gia đình vay vốn đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, một số hộ vay vốn bị thiệt hại rủi ro do nguyên nhân khách quan được UBND xã, các tổ chức Hội, thôn và Tổ TK&VV quan tâm, phân tích đánh giá, xử lý kịp thời theo quy định. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi mà hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã đã có vốn đầu tư, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, ổn định an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.

     Thời gian tới, để phát huy hơn nữa nguồn vốn tín dụng chính sách, NHCSXH huyện tập trung phối hợp với chính quyền địa phương giải ngân hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao; phối hợp rà soát đảm bảo 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện, có nhu cầu đều được vay vốn từ  NHCSXH; tổ chức họp bình xét cho vay đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng từng chương trình tín dụng. Thường xuyên rà soát nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV, chất lượng hoạt động ủy thác; đồng thời tích cực tuyên truyền vận động người dân địa phương có nguồn vốn nhàn rỗi tham gia gửi tiết kiệm vào NHCSXH tại điểm giao dịch xã tạo nguồn vốn để cho vay tại địa phương; duy trì nâng cao chất lượng tín dụng; thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm giảm lãi tồn đọng, món vay 03 tháng không hoạt động và phấn đấu đến cuối năm 2021 không phát sinh nợ quá hạn./.                                                                                                         

Nguyễn Ngọc Ba 
Tin đã đưa
(19/11)
(15/11)
(12/11)
(10/11)
(02/11)
(01/11)
(26/10)
(22/10)
(22/10)
(15/10)

TDOffice - Văn phòng điện tử