Kinh tế
Kinh tế
Nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi của Chính phủ đồng hành với công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương 
06/05/2020 
 

     Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 30/9/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về việc tiếp tục thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện; trong những năm qua, UBND huyện Thuận Bắc đã bám sát chỉ đạo quyết liệt các ngành, các địa phương thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, đặc biệt là mục tiêu giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững được xem là yếu tố quan trọng. Từ đó, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội là nguồn lực trọng tâm để thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra.


Ảnh: Hộ vay vốn sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn


     Nhận thức đúng về vai trò, tầm ảnh hưởng quan trọng của nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi của Chính phủ là chìa khóa cho việc thực hiện giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, tạo việc làm và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về triển khai thực hiện nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi nhằm giúp người nghèo và đối tượng chính sách khác hiểu rõ lợi ích của chính sách tín dụng ưu đãi, từ đó việc quản lý, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đúng mục đích. Riêng năm 2019 vừa qua, NHCSXH huyện đã thực hiện giải ngân cho vay trên địa bàn tăng trưởng so với năm 2018 với số tiền là 65 tỷ đồng, trong đó có 300 hộ nghèo, 361 hộ cận nghèo 81 hộ mới thoát nghèo và 101 hộ ĐBDTT số nghèo với số tiền cho vay là trên 35 tỷ đồng. Ngoài ra, từ chương trình cho vay nhà ở theo QĐ33 đã giải quyết cho vay được 79 hộ nghèo để xây dựng nhà ở; thông qua chương trình cho vay vốn giải quyết việc làm, cho vay đối với học sinh, sinh viên, cho vay vùng khó khăn và chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã giải quyết cho vay với số tiền trên 25 tỷ đồng, đã giúp cho hàng trăm lao động có việc làm ổn định, nâng cao mức sống của người dân và vệ sinh môi trường trên địa bàn.

     Năm 2020, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được xác định là mục tiêu quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành các tiêu chí tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; các phòng, ban và các địa phương trên địa bàn huyện tiếp tục bám sát chỉ đạo, phổ biến, quán triệt sâu sắc các chính sách tín dụng ưu đãi đang triển khai thực hiện trên địa bàn, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc chỉ đạo, quản lý, củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; rà soát bổ sung đối tượng đủ điều kiện vay vốn theo quy định. NHCSXH tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm và nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt việc huy động nguồn lực, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi kịp thời… phấn đấu trong năm, tổ chức thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, vệ sinh môi trường và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện./.

Văn Trứ 
Tin đã đưa
(22/06)
(16/06)
(04/06)
(01/06)
(28/05)
(24/05)
(10/05)
(04/05)
(29/04)
(13/04)

TDOffice - Văn phòng điện tử