Chuyên đề Giảm nghèo bền vững
Chuyên đề Giảm nghèo bền vững
Người Cựu chiến binh tích cực triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách cho người nghèo phát triển kinh tế tại xã Bắc Sơn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách 
28/08/2020 
 

Bắc Sơn là một xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện, với nghề chính là sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi. Thời tiết khí hậu không thuận lợi, nguồn nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt còn thiếu, nhất vào những tháng mùa khô nên người dân gập rất nhiều khó khăn trong sản xuất, chăn nuôi mà các đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất là hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn xã.

Ông Nguyễn Ngọc Ba - Phó Giám đốc NHCSXH huyện trao giấy khen của Thống đốc NHNN
cho Ông Trần Văn Tâm tại Điểm giao dịch xã Bắc Sơn
 

     Trong những năm qua Hội Cựu chiến binh xã Bắc Sơn, đặc biệt là vai trò chỉ đạo của đ/c Trần Văn Tâm - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã luôn làm tốt công tác tham mưu cho Hội cấp trên, Cấp ủy và chính quyền trong việc tổ chức, tập huấn khoa học - kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi đi đôi với việc triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách. Đặc biệt, Hội xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác thực hiện đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững để tập trung đầu tư, quan tâm vào cuộc phối hợp cán bộ NHCSXH huyện, Trưởng thôn chỉ đạo Tổ TK&VV quyết liệt, tuyên truyền, hướng dẫn, vận động cho các đối tượng chính sách hiểu và nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc sử dụng vốn, phát huy và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách.

     Đến ngày 20/8/2020 nguồn vốn tín dụng chính sách ủy thác qua Hội Cựu chiến binh xã quản lý thông qua 8 Tổ TK&VV với dư nợ là 16.705 triệu đồng/357 hộ vay, 8/8 Tổ TK&VV đều nhận tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ với số dư là 838 triệu đồng/357 hộ vay tham gia, số hộ hàng tháng tham gia gửi tiết kiệm thông qua Tổ đạt trên 80% số hộ vay vốn; nguồn vốn tín dụng cho vay ủy thác qua Hội luôn được các đối tượng vay vốn sử dụng đúng mục đích và phát huy tốt hiệu quả của nguồn vốn. Từ đó, dư nợ ủy thác của Hội nhiều năm nay luôn đạt 100% dư nợ trong hạn.

     Để có được kết quả cao trong việc triển khai, thực hiện giới thiệu cho vay nguồn vốn tín dụng đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, không thể không nói đến vai trò trách nhiệm đ/c Trần Văn Tâm - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; việc phối hợp với cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn, Trưởng các thôn và công tác sâu sát, tham gia chỉ đạo Tổ TK&VV trong việc tổ chức họp Tổ triển khai các chương trình tín dụng, tuyên truyền, vận động và đôn đốc các đối tượng thụ hưởng chính sách mạnh dạn tiếp cận các nguồn vốn tín dụng cho vay của NHCSXH để đầu tư đúng mục đích vào sản xuất, chăn nuôi để tạo việc làm, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống, nhất là các gia đình hộ nghèo và đối tượng chính sách. Từ khi triển khai, thực hiện cho vay nguồn vốn tín dụng chính sách đã xóa được 35 hộ nghèo và 16 hộ cận nghèo trên địa bàn; góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững để đạt được các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Từ những kết quả đạt được nêu trên, đ/c Trần Văn Tâm - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bắc Sơn đã vinh dự được nhận giấy khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH về việc đã có thành tích đóng góp vào kết quả hoạt động của NHCSXH./.

Văn Trứ 
Tin đã đưa
(04/03)
(03/03)
(03/03)
(24/02)
(24/02)
(02/02)
(28/01)
(28/01)
(26/01)
(25/01)

TDOffice - Văn phòng điện tử