Chuyên đề Giảm nghèo bền vững
Chuyên đề Giảm nghèo bền vững
Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thuận Bắc: Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền cho người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. 
26/03/2019 
 

     Nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận ngun vốn tín dụng chính sách xã hội được kịp thời. Ban đại diện - Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thuận Bắc tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm; trong tháng 3 năm 2019 thường xuyên cử các thành viên bám sát địa bàn phối hợp với chính quyền các cấp, các đơn vị nhận ủy thác thực hiện công tác tuyên truyền thực hiện tốt nhiệm vụ bình xét các hộ đủ điều kiện để cho vay, hạn chế tình trạng cho vay sai đối tượng

       Quá trình giải ngân vốn cũng được thực hiện công khai, minh bạch, có sự giám sát, theo dõi của các tổ chức, đoàn thể, chính quyền các cấp. Các cấp hội, hệ thống tổ tiết kiệm và vay vốn bám sát cơ sở, hướng dẫn cách thức sử dụng vốn hiệu quả cho các hộ vay. Hiện nay tiếp tục triển khai, tuyên truyền cho người dân biết để tiếp cận nguồn vốn kịp thời; Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 22/02/2019 và công văn số 866/NHCSXH ngày 22/2/2019  của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiêm chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội đã ký. Kể từ ngày 1/3/2019, nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ. Đồng thời, nâng thời hạn cho vay tối đa lên 120 tháng, nhằm giúp cho hộ nghèo, các gia đình thuộc diện chính sách được vay vốn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

Lê Nguyện 
Tin đã đưa
(04/03)
(03/03)
(03/03)
(24/02)
(24/02)
(02/02)
(28/01)
(28/01)
(26/01)
(25/01)

TDOffice - Văn phòng điện tử