Kinh tế
Kinh tế
Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức tập huấn trực tuyến về công tác xử lý nợ bị rủi ro theo Quyết định số 08/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 62/QĐ-HĐQT 
04/10/2021 
 

Chiều ngày 29/9/2021, để thực hiện triển khai đồng bộ có hiệu quả Quy định xử lý nợ bị rủi ro theo Quyết định số 08/2021/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc sữa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại NHCSXH ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện Quyết định số 62/QĐ-HĐQT, ngày 27/9/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) để kịp thời xử lý các khoản nợ bị rủi ro trong thời gian qua đúng quy định, giúp cho Hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thụ hưởng các ưu đãi của Chính phủ về tín dụng chính sách xã hội. NHCSXH đã tổ chức buổi tập huấn trực tuyến để hướng dẫn triển khai thực hiện nội dung quy định xử lý nợ bị rủi ro theo nguyên nhân khách quan cho khách hàng vay vốn trong hệ thống NHCSXH.

Thông qua buổi tập huấn giúp cán bộ nghiệp vụ trong đơn vị nắm rõ quy trình thực hiện ngiệp vụ để kịp thời tham mưu tốt cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và phối hợp tốt với các tổ chức Hội nhận ủy thác và Tổ tiết kiệm vay vốn thực hiện đúng Quy định xử lý nợ bị rủi ro, đảm bảo xử lý đúng đối tượng, đúng nguyên nhân, đúng quy trình, công khai minh bạch và chặt chẽ trong quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi của Chính phủ./.

Nguyễn Ngọc Ba 
Tin đã đưa
(19/11)
(15/11)
(12/11)
(10/11)
(02/11)
(01/11)
(26/10)
(22/10)
(22/10)
(15/10)

TDOffice - Văn phòng điện tử