Kinh tế
Kinh tế
Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức tập huấn trực tuyến nghiệp vụ cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ 
05/10/2021 
 

Ngày 29/9/2021, Tổng Giám đốc NHCSXH ban hành văn bản số 8586/NHCS-TDSV về Hướng dẫn cho vay nghiệp vụ cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sữa chửa nhà để ở. Để kịp thời tổ chức, triển khai thực hiện, sáng ngày 02/10/2021, NHCSXH tổ chức tập huấn cho vay nghiệp vụ cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sữa chửa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. NHCSXH đã tổ chức buổi tập huấn trực tuyến để Hướng dẫn cho vay nghiệp vụ cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sữa chửa nhà để ở đến tất cả các đơn vị trong hệ thống NHCSXH.

Thông qua buổi tập huấn giúp cán bộ nghiệp vụ trong đơn vị nắm rõ quy trình thực hiện ngiệp vụ để kịp thời tham mưu tốt cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và phối hợp tốt với các tổ chức Hội nhận ủy thác và Tổ tiết kiệm vay vốn thực hiện đúng nắm rõ về nghiệp vụ cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sữa chửa nhà để ở theo đúng Hướng dẫn tại văn bản số 8586/NHCS-TDSV, ngày 29/9/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền công khai về nội dung cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ./.

Nguyễn Ngọc Ba 
Tin đã đưa
(19/11)
(15/11)
(12/11)
(10/11)
(02/11)
(01/11)
(26/10)
(22/10)
(22/10)
(15/10)

TDOffice - Văn phòng điện tử