Kinh tế
Kinh tế
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức triển khai thực hiện hưởng ứng Ngày không tiền mặt 
01/06/2021 
 

Ngày 04/5/2021 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành văn bản số 3041/NHNN-TT về việc hưởng ứng Ngày không tiền mặt, tiếp theo Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam ban hành văn bản số 4689/NHCS-KTTC ngày 25/5/2021 về việc triển khai, thực hiện hưởng ứng Ngày không tiền mặt, nhằm tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ, đồng thời hỗ trợ khách hàng mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại NHCSXH giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Khách hàng được miễn 100% phí dịch vụ chuyển tiền theo biểu phí dịch vụ tại hệ thống NHCSXH khi sử dụng dịch vụ thanh toán qua tài khoản mở tại NHCSXH bắt đầu từ ngày 01/6/2021 đến hết năm 2021 (trừ các trường hợp có thỏa thuận với khách hàng). Đây là chủ trương nhằm khuyến khích khách hàng, tạo điều kiện giảm bớt gánh nặng về chi phí khi tình hình dịch bệnh dịch Covid-19 ngày một diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề về kinh tế của khách hàng; đặc biệt nhằm giúp khách hàng ở khu vực nông thôn, xã miền núi mở mới tài khoản thanh toán và sử dụng dịch vụ thanh toán, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn./.

Nguyễn Ngọc Ba 
Tin đã đưa
(28/09)
(26/09)
(17/09)
(31/08)
(13/08)
(13/08)
(06/08)
(17/07)
(28/04)
(06/04)

TDOffice - Văn phòng điện tử