Kinh tế
Kinh tế
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hướng dẫn sử dụng ứng dụng “Giáo dục tài chính” trên điện thoại cho khách hàng trên địa bàn5954 
18/09/2020 
 

Ngày 16/9/2020, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Thuận Bắc đã tổ chức giao dịch tại xã Phước Kháng. Trong ngày giao dịch, NHCSXH huyện đã tổ chức: giải ngân, thu nợ, thu lãi và nhận tiền gửi tiết kiệm cho khách hàng; đồng thời, cán bộ của NHCSXH huyện đã tiến hành hướng dẫn sử dụng ứng dụng Giáo dục tài chính (GDTC) của NHCSXH đến các tổ chức Hội nhận ủy thác và Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV).


Cán bộ NHCSXH huyện hướng dẫn Hội nhận ủy thác và Tổ TK&VV  
xã Phước Kháng cài đặt và sử dụng ứng dụng GDTC trên điện thoại

     Với mục tiêu ứng dụng GDTC nhằm thông tin cho khách hàng về các chương trình tín dụng chính sách, thủ tục vay vốn, các dịch vụ tiết kiệm, thanh toán tại NHCSXH, một số mô hình vay vốn điển hình và giáo dục tài chính cho khách hàng như: kiến thức quản lý tài chính cá nhân, hộ gia đình, hỗ trợ sản xuất kinh doanh... Bên cạnh đó, còn giúp khách hàng nâng cao hiểu biết tài chính và phát huy hiệu quả sử dụng vốn, từng bước làm quen với công nghệ số đặc biệt là khách hàng ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Thông qua ứng dụng giáo dục tài chính không chỉ góp phần giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính của NHCSXH cung cấp, mà còn góp phần phát triển chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Đây là một bước tiến quan trọng nhằm cung cấp các dịch vụ của NHCSXH qua nền tảng kỹ thuật số, giúp cho khách hàng của NHCSXH theo kịp với tiến trình triển khai Chính phủ điện tử và dịch vụ công quốc gia./.
Văn Trứ 
TDOffice - Văn phòng điện tử