Kinh tế
Kinh tế
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Bắc thực hiện giải ngân nguồn vốn kịp thời cho hộ nghèo vá các đối tượng chính sách do ảnh hưởng dịch Covid 19 
26/08/2021 
 

Trước diễn biến phức tạp, ảnh hưởng bởi đại dịch bệnh Covid-19. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện đã triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch tại đơn vị và các điểm giao dịch xã, đồng thời giải quyết cho vay và gia hạn nợ cho hộ vay đến hạn trả nợ kỳ cuối do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 chưa có khả năng trả nợ khi đến hạn.

     Nhằm tạo điều kiện cho người vay trong lúc khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, NHCSXH huyện đã thực hiện cho vay và gia hạn nợ các khoản vay đến hạn trả nợ kỳ cuối; tổng số tiền cho vay từ đầu năm đến ngày 20/8/2021 là trên 20 tỷ đồng với 2.040 hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn kịp thời, thực hiện gia hạn nợ cho 11 hộ với số tiền là 200 triệu đồng cho các hộ vay gặp khó khăn khi đến kỳ trả nợ cuối cùng nhưng chưa trả được nợ.   

     NHCSXH huyện phân công lãnh đạo trong Ban Giám đốc và cán bộ phụ trách địa bàn có trách nhiệm phối hợp, chủ động liên hệ với các phòng, ban chuyên môn của huyện, UBND các xã, Hội đoàn thể nhận ủy thác, Tổ trưởng và các doanh nghiệp, đơn vị người sử dụng lao động trên địa bàn huyện để nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của các đối tượng thụ hưởng chính sách, từ đó tham mưu cho Giám đốc đơn vị có những chỉ đạo nhanh chóng phù hợp, kịp thời tuyên truyền những chính sách mới, hỗ trợ hộ vay trong giai đoạn khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra. Đặc biệt là chính sách cho vay người sử dụng lao động trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Quyết định 23/QĐ-CP 2021 của Thủ tướng chính phủ.

     NHCSXH huyện phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại của các hộ vay, xác định nhiệm vụ trọng tâm, với tinh thần phục vụ nhân dân, nhằm triển khai các giải pháp hỗ trợ như đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chỉ tiêu, điều chỉnh kỳ hạn nợ, cho vay bổ sung để khôi phục sản xuất, cho vay đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 có điều kiện sớm khôi phục, tái đầu tư phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

     Đến 20/8/2021 NHCSXH huyện đang quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách với tổng dư nợ cho vay là trên 300 tỷ đồng với 6.767 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi còn dư nợ, thực hiện ủy thác qua 4 Tổ chức Hội đoàn thể, ủy nhiệm thu lãi và thu tiết kiệm thông qua 140 Tổ trưởng tổ Tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn huyện./.

Nguyễn Ngọc Ba 
TDOffice - Văn phòng điện tử