Kinh tế
Kinh tế
NHCSXH HUYỆN PHỐI HỢP TỐT VỚI XÃ BẮC SƠN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU ĐƯỢC GIAO TĂNG TRƯỞNG VỐN TRONG NĂM 2020 
24/09/2020 
 

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thuận Bắc là đơn vị triển khai, thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và đặc biệt là sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện. Đến nay, NHCSXH huyện đang triển khai và thực hiện cho vay với 15 chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; Kế hoạch nguồn vốn giao trong năm 2020 là 283.605 triệu đồng, đến ngày 20/9/2020 thực hiện được 280.922 triệu đồng, đạt 99,1% kế hoạch giao.

  Hình ảnh giao dịch viên của NHCSXH huyện giải ngân tiền vay cho khách hàng

     Nguồn vốn tín dụng chính sách tổ chức triển khai, thực hiện trên toàn huyện, nhưng xã Bắc Sơn đã phối hợp tốt với NHCSXH huyện triển khai thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu giao tăng trưởng trong năm 2020; từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp hàng ngàn hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn xã có vốn đầu tư sản xuất chăn nuôi, kinh doanh, chi phí học tập cho học sinh sinh viên, xây dựng các công trình nước sạch và nhà vệ sinh... Đến ngày 20/9/2020 dư nợ cho vay trên địa bàn xã Bắc Sơn là 73.705 triệu đồng với 1.616 hộ vay vốn, dư nợ chiếm tỷ lệ 26,24% dư nợ toàn huyện; nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần vươn lên thoát nghèo cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách; từ nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Từ khi nguồn vốn tín dụng đã giúp tỷ lệ hộ nghèo của xã hàng năm giảm bình quân 4%;

     Đánh giá về hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách triển khai và thực hiện trên địa bàn xã, ôngTôn Long Dũng, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn cho biết: “Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã giúp cho nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn từng bước thoát nghèo bền vững, có cuộc sống ổn định. Đặc biệt từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 67 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đảng ủy, UBND xã, các ban ngành đoàn thể và Ban quản lý các thôn đã tập trung thực hiện tốt hơn về công tác chuyển tải nguồn vốn kịp thời đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Trong thời gian tới, UBND xã Bắc Sơn sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt các thành phần liên quan, quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để NHCSXH huyện tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn để giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, xây dựng Nông thôn mới, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững./.

Văn Trứ 
Tin đã đưa
(19/11)
(15/11)
(12/11)
(10/11)
(02/11)
(01/11)
(26/10)
(22/10)
(22/10)
(15/10)

TDOffice - Văn phòng điện tử