Kinh tế
Kinh tế
NHCSXH HUYỆN THUẬN BẮC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI, TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁC CHÍNH SÁCH CHO VAY MỚI TẠI NHCSXH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 
06/12/2019 
 

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ về quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;  Căn cứ Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất;

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thuận Bắc đã tham mưu văn bản số 365/BĐD-NHCS ngày 10/11/2019 để Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD-HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Thuận Bắc chỉ đạo thành viên BĐD-HĐQT NHCSXH huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các xã phối hợp với NHCSXH huyện thực hiện triển khai văn bản số 7886/NHCS-TDNN ngày 24/10/2019 về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động và văn bản số 8055/NHCS-TDSV ngày 30/10/2019 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

        Theo đó, kể từ ngày 8/11/2019  mức cho vay đối với người lao động vay vốn chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tối đa là 100 triệu đồng; đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Đối với người lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, mức cho vay tối đa bằng 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và mức vay dưới 100 triệu đồng không phải thế chấp tài sản.

         Để thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay các chính sách mới của Thủ tướng Chính phủ tại NHCSXH; Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thuận Bắc đã phối hợp với các tổ chức Hội Đoàn thể nhận ủy thác huyện và UBND các xã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho vay mới cho các thành phần liên quan như: cán bộ Ban Giảm nghèo, các tổ chức Hội Đoàn thể nhận ủy thác cơ sở, Trưởng ban quản lý các thôn và Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn để thực hiện hiệu quả trong công tác tuyên truyền, triển khai đến với hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác và người dân kịp thời nắm bắt và hiểu biết về chính sách tín dụng cho vay mới đang triển khai cho vay tại NHCSXH trên địa bàn huyện./.
Văn Trứ - NHCS huyện 
Tin đã đưa
(18/02)
(11/02)
(20/01)
(09/01)
(08/01)
(09/09)
(07/08)
(24/07)
(16/07)
(15/07)

TDOffice - Văn phòng điện tử