Kinh tế
Kinh tế
NHCSXH HUYỆN THUẬN BẮC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ỦY THÁC NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020 
09/01/2020 
 

     Ngày 03/01/2020, tại Hội trường NHCSXH huyện Thuận Bắc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác ủy thác năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020; thành phần tham dự gồm có: Lãnh đạo, cán bộ nhân viên NHCSXH huyện và lãnh đạo các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện, cấp xã của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên; đại diện lãnh đạo NHCSXH huyện, Đ/c Nguyễn Ngọc Ba – Phó Giám đốc NHCSXH huyện Báo cáo kết quả hoạt động ủy thác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.     Trong năm 2019 thời tiết trên địa bàn tuy có nhiều thuận lợi hơn các năm trước nhưng vẫn còn bị tác động của tình hình dịch bệnh trong chăn nuôi nên đời sống nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn.
Để tiếp tục tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đầu tư sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Thuận Bắc được NHCSXH tỉnh Ninh Thuận điều chỉnh và giao chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng vốn cho vay các chương trình 23.323 triệu đồng và giao chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng nguồn vốn huy động 7.000 triệu đồng so với thực hiện đầu năm.

     Tổng nguồn vốn thực hiện đến ngày 31/12/2019 là 264.887 triệu đồng, tăng so với thực hiện năm 2018 là: 23.669 triệu đồng. Công tác huy động tiền gửi tiết kiệm đạt 135,14% kế hoạch. Đến cuối tháng 12/2019 tổng dư nợ thực hiện 263.978 triệu đồng, đạt tỷ lệ 99,66% kế hoạch, với 6.738 hộ/10.071 món vay và trên 17 chương trình tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH) có dư nợ. Tăng dư nợ tuyệt đối so với đầu năm 22.759 triệu đồng. Dư nợ đã ủy thác qua Hội Đoàn thể cấp huyện 263.928 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 99,9% trên tổng dư nợ. Dư nợ Hội Nông dân chiếm tỷ lệ 28,4%; dư nợ Hội Liên hiệp Phụ nữ, chiếm tỷ lệ 43,8%; dư nợ Hội Cựu Chiến binh, chiếm tỷ lệ 12,9%; dư nợ Đoàn Thanh Niên, chiếm tỷ lệ 14,9% tổng dư nợ ủy thác.

     Trong năm 2019 tổ chức Hội, Đoàn thể nhận ủy thác cùng với NHCSXH đã duy trì họp giao ban định kỳ đánh giá tình hình hoạt động nhận ủy thác cấp huyện, đồng thời đề ra phương hướng phối kết hợp trong công tác ủy thác theo quy định. Việc thông tin báo cáo giữa Ngân hàng và các Hội cấp xã đã được duy trì thường xuyên, thông qua các cuộc họp tại điểm giao dịch xã hàng tháng. Hội Đoàn thể nhận ủy thác đã xây dựng chương trình tự kiểm tra theo văn bản số 3775/NHCS-KTNB ngày 27/9/2016 về việc kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác cho vay của Tổng Giám đốc NHCSXH theo quy định. Kết quả Hội, Đoàn thể cấp tỉnh, huyện kiểm tra được 36 lượt xã, 109 lượt tổ TK&VV.     Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho UBND huyện Thuận Bắc đã có thành tích xuất sắc đóng góp trong hoạt động TDCS trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 01tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với TDCSXH. Tổng Giám đốc NHCSXH tặng Giấy khen cho 02 tập thể đã có thành tích đóng góp trong 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với TDCSXH. Năm 2019 trình Trưởng BĐD-HĐQT NHCSXH tỉnh khen thưởng cho 18 tập thể và cá nhân, trình đề nghị Trưởng BĐD-HĐQT NHCSXH huyện biểu dương khen thưởng thưởng cho: 01 tập thể và 03 cá nhân là tổ trưởng Tổ TK&VV có thành tích tốt trong hoạt động TDCSXH trong năm 2019./.

Văn Trứ - NHCS huyện 
Tin đã đưa
(18/02)
(11/02)
(20/01)
(08/01)
(06/12)
(09/09)
(07/08)
(24/07)
(16/07)
(15/07)

TDOffice - Văn phòng điện tử