Chuyên đề Giảm nghèo bền vững
Chuyên đề Giảm nghèo bền vững
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN THUẬN BẮC ĐẨY MẠNH HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM DÂN CƯ, BỔ SUNG NGUỒN VỐN CHO VAY NGƯỜI NGHÈO VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH KHÁC ĐẠT HIỆU QUẢ NGAY NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2021 
03/03/2021 
 


          NHCSXH Huyện Thuận Bắc là đơn vị đi đầu trong việc tạo điều kiện để người nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn phát triển sản xuất với nhiều ưu đãi giúp thoát nghèo bền vững. Cùng với nghiệp vụ cho vay, việc triển khai huy động tiết kiệm dân cư, tạo nguồn lực tại chỗ của NHCSXH cũng được quan tâm tuyên truyền và đẩy mạnh thực hiện.


       Thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa của việc huy động tiền gửi trong các cuộc họp giao ban, tập huấn với giữa Hội đoàn thể, trưởng thôn, đặc biệt đội ngũ tổ trưởng tích cực hoạt động tuyên truyền, người dân trên địa bàn biết đến nghiệp vụ huy động tiền gửi của NHCSXH huyện; song song với việc
tổ chức triển khai các giải pháp tăng trưởng nguồn vốn huy động tiền gửi từ các tổ chức, cá nhân ngay từ những tháng đầu năm 2021, đã tạo ra sự đồng thuận, quan tâm vào cuộc của các cấp, ngành địa phương trong huyện và đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai việc huy động vốn và thực hiện vốn tín dụng chính sách trên địa bàn; qua việc thực hiện các giải pháp đã giúp các tổ chức Hội nhận ủy thác nâng cao trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả các nội dung nhận ủy thác; nâng cao trách nhiệm của các thôn trong việc tổ chức vận động, tuyên truyền tại địa phương; nâng cao trách nhiệm thực hiện các nội dung ủy nhiệm của các Tổ TK&VV; nâng cao được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân về việc chung tay cùng NHCSXH chăm lo nguồn vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Để chủ động tạo nguồn vốn tại chỗ, đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất trên địa bàn, NHCSXH huyện đã tham mưu Trưởng Ban đại diện NHCSXH huyện tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác cho vay, thu nợ, huy động tiết kiệm và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, đồng thời đã áp dụng các giải pháp tăng trưởng nguồn vốn huy động tiền gửi tiết kiệm của các tổ chức, cá nhân tại các điểm giao dịch xã ngay những tháng đầu năm đã phát huy được hiệu quả tích cực. Đến ngày 28/02/2021 tổng nguồn vốn huy động được của toàn huyện là 52.160 triệu đồng, tăng 5.600  triệu đồng so với năm 2020; trong đó đặc biệt, nguồn vốn huy động của các cá nhân tại trung tâm và các điểm giao dịch xã tăng là 5.500 triệu đồng so với năm 2020./.

VĂN TRỨ 
TDOffice - Văn phòng điện tử