Chuyên đề Giảm nghèo bền vững
Chuyên đề Giảm nghèo bền vững
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN THUẬN BẮC - 16 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VƯỢT BẬC 
03/03/2021 
 

 

NHCSXH huyện Thuận Bắc 16 năm hoạt động và phát triển đã có những bước phát triển mạnh mẽ đóng góp vào công cuộc giảm nghèo và phát triển kinh tế, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.


     Hệ thống NHCSXH được thành lập theo quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ, đã hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc thành lập riêng một Ngân hàng phục vụ các đối tượng chính sách là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua hình thức cho vay tín chấp tách ra khỏi tín dụng thương mại, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, được Nhà nước đảm bảo khả năng thanh toán, không phải dự trữ bắt buộc, không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước; được thực hiện các nghiệp vụ huy động vốn, cho vay, thanh toán và được nhận nguồn vốn ủy thác cho vay ưu đãi của địa phương, các tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước…. NHCSXH huyện luôn làm tốt vai trò là cánh tay đắc lực, là đòn bẩy kinh tế của huyện nhằm giúp hộ nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất chăn nuôi, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

 Đến 28/02/2021, tổng dư nợ cho vay của NHCSXH huyện là 282.588 triệu đồng, nguồn vốn chủ yếu ủy thác qua 4 Hội đoàn thể là Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Huyện đoàn; với 140 Tổ TK&VV cho vay tới 6.720 hộ vay vốn; 16 chương trình vay vốn gồm: cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ nghèo về nhà ở, Học sinh sinh viên, giải quyết việc làm, NS&VSMT và cho vay xây-mua nhà ở xã hội, cho vay theo QĐ 2085…; với 06 Điểm giao dịch xã trên địa bàn huyện; đến nay, hầu hết hoạt động nghiệp vụ của NHCSXH đã được thực hiện tại xã thông qua hoạt động của Tổ giao dịch xã, giúp người dân tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính sách, đồng thời giảm chi phí cho người vay, thực hiện dân chủ, công khai việc sử dụng vốn tín dụng chính sách tại xã và tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Trải qua 16 năm hình thành và phát triển, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thuận Bắc đã đạt được nhiều thành tích trong quá hoạt động được UBND huyện và NHCSXH các cấp trên ghi nhận và đánh giá cao, đặc biệt thành tích xuất sắc là nhiều năm liền giữ vững chất lượng tín dụng tốt, không có nợ quá hạn./.

 

Văn Trứ 
Tin đã đưa

TDOffice - Văn phòng điện tử