Kinh tế
Kinh tế
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM ĐỂ TIẾP SỨC CHO HỘ NGHÈO VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH TRONG THỜI ĐIỂM DỊCH BỆNH COVID-19 DIỄN BIẾN PHỨC TẠP 
22/09/2021 
 

Những năm qua, cùng với nguồn vốn phân bổ từ Trung ương và địa phương, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện đã chủ động đẩy mạnh các giải pháp huy động tiền gửi tiết kiệm trong Nhân dân, tạo nguồn vốn cho vay tại chỗ tiếp sức cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn để có cơ hội được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.

     Ngay từ đầu năm 2021 đến nay, NHCSXH huyện tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm huy động tiền gửi tiết kiệm trong Nhân dân; tăng cường thông tin, tuyên truyền về hoạt động huy động tiền gửi trên hệ thống truyền thông đến cơ sở và trong cuộc họp giao ban, tập huấn với giữa NHCSXH với các tổ chức Hội đoàn thể để người dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hành tiết kiệm, giúp cho người dân hình thành thói quen thực hành tiết kiệm chi tiêu hàng ngày, tạo được nguồn vốn bổ sung cho NHCSXH thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách, giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có cơ hội được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Tính đến ngày 20/9/2021, tổng nguồn vốn cho vay đạt trên 300 tỷ đồng; dư nợ cho vay ủy thác thông qua 4 tổ chức Hội đoàn thể đạt 99% trên tổng dư nợ với 6.753 hộ vay vốn. Trong đó, có trên 36 tỷ đồng được huy động từ nguồn tiền nhàn rỗi của tổ chức, cá nhân và trên 17 tỷ đồng là nguồn huy động tiết kiệm từ các tổ viên của 140 Tổ TK&VV. Từ nguồn vốn huy động này, đã tạo cơ hội cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, vươn lên thoát nghèo bền vững, cùng với chính quyền địa phương hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới.

     Hình thức gửi tiết kiệm trong cộng đồng dân cư rất đa dạng, phong phú, lãi suất áp dụng tương đương các ngân hàng thương mại trên địa bàn. Mức lãi suất cao nhất mà NHCSXH huyện đang huy động lên tới 5,5%/năm. Người dân có thể gửi tiết kiệm thông qua các Tổ TK&VV của 4 tổ chức Hội đoàn thể là Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và Hội Cựu chiến bình tại 06 xã vào các ngày cố định trong tháng  hoặc tại Trụ sở giao dịch của NHCSXH huyện.

     Ông Châu Văn Vé - Giám đốc NHCSXH huyện cho biết: Để chủ động tạo nguồn vốn tại chỗ, đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất trên địa bàn, NHCSXH huyện tham mưu Ban đại diện NHCSXH huyện tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác cho vay, thu nợ, huy động tiết kiệm và nâng cao chất lượng tín dụng, đồng thời đề nghị các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác chủ động thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung ủy thác, tích cực tuyên truyền, đôn đốc, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ huy động tiền gửi tiết kiệm trong dân cư tại các điểm giao dịch xã để hoàn thành và đạt trên 100% chỉ tiêu kế hoạch năm 2021./.
Nguyễn Ngọc Ba 
TDOffice - Văn phòng điện tử