BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN THUẬN BẮC SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG VÀ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG 03 THÁNG CUỐI NĂM 2020(19/10/2020)

         Chiều ngày 09/10, BĐD-HĐQT NHCSXH huyện Thuận Bắc tổ chức sơ kết hoạt động 9 và triển khai phương hướng thực hiện 03 tháng cuối năm 2020

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thuận Bắc tăng cường các giải pháp nhằm thực hiện thu hồi nợ đến hạn từ các chương trình cho vay(06/10/2020)

Để chỉ tiêu thu hồi nợ đến hạn trong năm 2020 đạt kế hoạch chỉ tiêu giao, đòi hỏi phải có giải pháp hữu hiệu nhằm thực hiện đạt toàn diện các chỉ tiêu quan trọng được giao, với mục tiêu xuyên suốt là tăng trưởng tín dụng đi đôi với duy trì nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách và đáp ứng nhu cầu vốn cho vay quay vòng.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thuận Bắc tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn(05/10/2020)

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu được giao tăng trưởng kế hoạch tín dụng và chỉ tiêu nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trong năm 2020, NHCSXH huyện đã phối hợp tốt với UBND các xã, Hội đoàn thể nhận ủy thác tích cực triển khai, thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và chất lượng hoạt động tín dụng chính sách.

NHCSXH HUYỆN PHỐI HỢP TỐT VỚI XÃ BẮC SƠN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU ĐƯỢC GIAO TĂNG TRƯỞNG VỐN TRONG NĂM 2020(24/09/2020)

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thuận Bắc là đơn vị triển khai, thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và đặc biệt là sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện. Đến nay, NHCSXH huyện đang triển khai và thực hiện cho vay với 15 chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; Kế hoạch nguồn vốn giao trong năm 2020 là 283.605 triệu đồng, đến ngày 20/9/2020 thực hiện được 280.922 triệu đồng, đạt 99,1% kế hoạch giao.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hướng dẫn sử dụng ứng dụng “Giáo dục tài chính” trên điện thoại cho khách hàng trên địa bàn5954(18/09/2020)

Ngày 16/9/2020, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Thuận Bắc đã tổ chức giao dịch tại xã Phước Kháng. Trong ngày giao dịch, NHCSXH huyện đã tổ chức: giải ngân, thu nợ, thu lãi và nhận tiền gửi tiết kiệm cho khách hàng; đồng thời, cán bộ của NHCSXH huyện đã tiến hành hướng dẫn sử dụng ứng dụng Giáo dục tài chính (GDTC) của NHCSXH đến các tổ chức Hội nhận ủy thác và Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV).

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thuận Bắc tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các Điểm giao dịch xã và phối hợp với các địa phương thực hiện vừa chống dịch, vừa thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong quý III n(20/08/2020)

     Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, với việc nguy cơ bùng phát lây lan dịch bệnh đang còn phức tạp. Tiếp thu tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo chính quyền các cấp và Giám đốc NHCSXH tỉnh Ninh Thuận yêu cầu trong thời gian tiếp theo đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện tại đơn vị và các điểm giao dịch xã. Để dịch bệnh Covid-19 không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, chăn nuôi của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác và đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách của các đối tượng vay vốn trên dịa bàn, Phòng giao dịch NHCSXH huyện thực hiện tổ chức giao dịch tại các xã theo lịch cố định.


                       Các thành viên trong tổ giao dịch và khách hàng tại Điểm giao dịch xã Công Hải 

Phòng giao dịch NHCSXH huyện đẩy nhanh tiến độ giải ngân nhằm mục đích tháo gỡ khó khăn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách do hạn hán và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-193(21/07/2020)

     Sau khi được Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Thuận Bắc giao chỉ tiêu tăng trưởng kế hoạch tín dụng năm 2020 cho các địa phương, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã tập trung phối hợp với UBND các xã để triển khai, thực hiện. Từ đó, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được thực hiện nhanh chóng, góp phần giải quyết khó khăn kịp thời, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện có vốn đầu tư phục hồi sản xuất kinh doanh, khôi phục sản xuất, khắc phục khó khăn do hạn hán và ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.


Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Bắc phối hợp với các tổ chức tập huấn nghiệp vụ triển khai, quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách cho cán bộ ngoài ngành trên địa bàn huyện năm 2020(10/07/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-NHCS ngày 28/02/2020 của Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Bắc về việc Tổ chức, triển khai kế hoạch đào tạo, tập huấn năm 2020 cho cán bộ ngoài ngành. Từ ngày 22/6/2020 đến 30/6/2020 Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp với các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác tổ chức 8 lớp tập huấn cho cán bộ Ban giảm nghèo các xã, cán bộ Hội đoàn thể nhận ủy thác cơ sở, Trưởng Ban quản lý các thôn và thành viên Ban quản lý Tổ TK&VV của các xã trên địa bàn huyện.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TÍN DỤNG(30/06/2020)

 Ngày 26/6/2020, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện phối hợp với Ban chỉ đạo giảm nghèo xã Bắc Phong tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ công tác tín dụng Ngân hàng chính sách xã hội năm 2020 cho các đối tượng là Tổ trưởng, Tổ phó tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

TDOffice - Văn phòng điện tử