Phòng giao dịch Ngân hành chính sách xã hội huyện Thuận Bắc tập trung triển khai, thực hiện nhiệm vụ trong tháng 2 năm 20207(18/02/2020)

     Ngay đầu năm, Phòng giao dịch NHCSXH huyện được NHCSXH tỉnh Ninh Thuận và Tổng Giám đốc NHCSXH cho phép giải ngân tăng trưởng 2% dư nợ so với 31/12/2019 ở một số chương trình phục vụ sản xuất, kinh doanh để đáp ứng nhu cầu vốn cho các đối tượng thụ hưởng chính sách kịp thời.

Chị Chamaléa Thị Khánh người cán bộ của người dân tộc thiểu số Raglai nghèo tại xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc.(11/02/2020)

    Với vai trò là Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Phước Chiến. Những năm qua chị Chamaléa Thị Khánh luôn tranh thủ sự chỉ đạo của Hội liên hiệp Phụ nữ cấp trên, cấp ủy và chính quyền địa phương, đồng thời luôn phối hợp chặt chẽ với NHCSXH huyện để triển khai thực hiện tốt nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi đến với bà con dân tộc thiểu số raglai nghèo trên địa bàn.


Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Thuận Bắc tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020(20/01/2020)

     Sáng ngày 16/01/2020, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Chủ trì Hội nghị đồng chí Đặng Ngọc Minh Quang – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BĐD-HĐQT NHCSXH huyện.

NHCSXH HUYỆN THUẬN BẮC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ỦY THÁC NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020(09/01/2020)

     Ngày 03/01/2020, tại Hội trường NHCSXH huyện Thuận Bắc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác ủy thác năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020; thành phần tham dự gồm có: Lãnh đạo, cán bộ nhân viên NHCSXH huyện và lãnh đạo các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện, cấp xã của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên; đại diện lãnh đạo NHCSXH huyện, Đ/c Nguyễn Ngọc Ba – Phó Giám đốc NHCSXH huyện Báo cáo kết quả hoạt động ủy thác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ BẮC SƠN TÍCH CỰC TRIỂN KHAI NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CSXH THỰC HIỆN PHONG TRÀO “CỰU CHIẾN BINH GIÚP NHAU GIẢM NGHÈO, LÀM KINH TẾ GIỎI”(08/01/2020)

     Nói đến xã Bắc Sơn, ai cũng biết nơi đây là một xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Thuận Bắc, với ngành nghề chính là sản xuất nông nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi. Với thời tiết khí hậu không thuận lợi, nguồn nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt còn thiếu, nhất vào những tháng mùa khô nên người dân gập rất nhiều khó khăn trong sản xuất và chăn nuôi của người dân nói chung và của hội viên Hội Cựu chiến binh nói riêng


                                 Mô hình sản xuất, chăn nuôi hiệu quả của hội viên tại thôn Xóm Bằng


NHCSXH HUYỆN THUẬN BẮC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI, TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁC CHÍNH SÁCH CHO VAY MỚI TẠI NHCSXH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN(06/12/2019)

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ về quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;  Căn cứ Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất;

GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TRONG QUẢN LÝ TỔ TIẾT KIỆM VÀ VAY VỐN THEO HỢP ĐỒNG ỦY NHIỆM CỦA NHCSXH HUYỆN(09/09/2019)

Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) thôn Mỹ Nhơn - xã Bắc Phong - huyện Thuận Bắc do Bà Nguyễn Thị Liệu làm Tổ trưởng (thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ quản lý làm nhiệm vụ thực hiện việc  nhận ủy thác và quản lý hoạt động của Tổ về nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn khu dân cư trong thôn.

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN THUẬN BẮC THỰC HIỆN TỐT CHỈ THỊ SỐ 40-CT/TW NGÀY 22/11/2014 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI”(07/08/2019)

     Thực hiện văn bản ký liên tịch giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thuận Bắc và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

Kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về việc “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội” trên địa huyện Thuận Bắc(24/07/2019)

Thực hiện Chỉ thị số 67-CT/TU ngày 23/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 15-CTr/HU ngày 03/9/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 25/6/2015 của Chủ tịch UBND huyện Thuận Bắc chỉ đạo về việc “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội”.

Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện kiểm tra công tác triển khai, thực hiện nguồn vốn tín dụng chính sách năm 2019 tại xã Bắc Sơn(16/07/2019)

     Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-BĐD ngày 19/02/2019 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Bắc về kiểm tra, giám sát của BĐD HĐQT NHCSXH huyện Thuận Bắc năm 2019; Ngày 24/6/2019 ông Nguyễn Văn Lăng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện, thành viên BĐD HĐQT NHCSXH huyện làm trưởng đoàn kiểm tra và các thành viên đã tiến hành tổ chức kiểm tra, giám sát công tác triển khai, thực hiện nguồn vốn tín dụng chính sách tại xã Bắc Sơn.

TDOffice - Văn phòng điện tử