NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM ĐỂ TIẾP SỨC CHO HỘ NGHÈO VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH TRONG THỜI ĐIỂM DỊCH BỆNH COVID-19 DIỄN BIẾN PHỨC TẠP(22/09/2021)

Những năm qua, cùng với nguồn vốn phân bổ từ Trung ương và địa phương, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện đã chủ động đẩy mạnh các giải pháp huy động tiền gửi tiết kiệm trong Nhân dân, tạo nguồn vốn cho vay tại chỗ tiếp sức cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn để có cơ hội được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục duy trì thực hiện triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19(17/09/2021)

Trước tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện tiếp tục duy trì chỉ đạo thực hiện, triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở và các điểm giao dịch xã.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Bắc giao ban với các Hội, đoàn thể nhận ủy thác của huyện thường kỳ(10/09/2021)

Ngày 10/9/2021, tại NHCSXH huyện tổ chức Hội nghị giao ban ủy thác vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo của 04 Hội đoàn thể cấp huyện, lãnh đạo và cán bộ tín dụng của NHCSXH huyện.

Thuận Bắc: Hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách, giúp nhiều người dân có điều kiện phát triển kinh tế, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.(30/08/2021)

Trong những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Bắc đã đẩy mạnh hoạt động ủy thác, đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến với người nghèo, gia đình chính sách, giúp nhiều người dân có điều kiện phát triển kinh tế, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Bắc thực hiện giải ngân nguồn vốn kịp thời cho hộ nghèo vá các đối tượng chính sách do ảnh hưởng dịch Covid 19(26/08/2021)

Trước diễn biến phức tạp, ảnh hưởng bởi đại dịch bệnh Covid-19. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện đã triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch tại đơn vị và các điểm giao dịch xã, đồng thời giải quyết cho vay và gia hạn nợ cho hộ vay đến hạn trả nợ kỳ cuối do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 chưa có khả năng trả nợ khi đến hạn.

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thuận Bắc phát động tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn"(26/08/2021)

Nhằm khơi dậy khí thế thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và hướng tới kỷ niệm 19 năm ngày thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) (04/10/2002 – 04/10/2021). Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thuận Bắc phát động tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06 của Ban Bí thư, gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn” đến tất cả cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức hội nhận ủy thác và người lao động tại đơn vị.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức làm việc trực tiếp với Người sử dụng lao động trên địa bàn huyện(28/07/2021)

Để kịp thời chuyển tải chính sách ưu đãi của Chính phủ nhanh chóng đến với người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thành lập tổ công tác, tổ chức tiếp xúc trực tiếp với Người sử dụng lao động trên địa bàn huyện để tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết số 68 ngày 01/7/2021 và Quyết định số 23 ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện xiết chặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và quyết liệt thực hiện tháo gỡ khó khăn nhanh chóng cho khách hàng(21/07/2021)

Trước tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến nhanh và phức tạp trên địa bàn tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã chủ động xây dựng phương án, thực hiện xiết chặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm, các Điểm giao dịch xã và quyết liệt thực hiện tháo gỡ khó khăn nhanh chóng cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác cùng chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

GIẢI NGÂN DỰ ÁN “NUÔI GÀ THẢ VƯỜN” XÃ PHƯỚC CHIẾN(19/07/2021)

Thực hiện kế hoạch số 19-KH/QHT ngày 13/7/2021 của Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Thuận Bắc về việc giải ngân dự án “Nuôi gà thả vườn” xã Phước Chiến, sáng ngày 14/7/2021 tại Hội trường UBND xã Phước Chiến, Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Thuận Bắc đã phối hợp với Hội nông dân xã Phước Chiến tổ chức giải ngân dự án “Nuôi gà thả vườn” xã Phước Chiến.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Bắc thực hiện, triển khai cho vay đối với Người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất, kinh doanh(14/07/2021)

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (viết tắt là Nghị quyết số 68/NQ-CP) và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  (viết tắt là Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg).

TDOffice - Văn phòng điện tử