Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Thuận Bắc tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021(18/01/2021)

Chiều ngày 14/01/2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Chủ trì Hội nghị đồng chí Đặng Ngọc Minh Quang – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BĐD-HĐQT NHCSXH huyện.

             
Đ/c PCT UBND huyện Đặng Ngọc Minh Quang – Trưởng BĐD-HĐQT NHCSXH huyện chỉ đạo hội nghị

Tín dụng chính sách tại huyện Thuận Bắc góp phần bảo đảm an sinh xã hội(12/01/2021)

Nhằm góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn NHCSXH huyện Thuận Bắc không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, tạo điều kiện cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ.

NHCSXH HUYỆN THUẬN BẮC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ỦY THÁC NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021(12/01/2021)

Ngày 11/01/2021, tại Hội trường NHCSXH huyện Thuận Bắc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác ủy thác năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021; thành phần tham dự gồm có: Lãnh đạo, cán bộ nhân viên NHCSXH huyện và lãnh đạo các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện, cấp xã của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên; đại diện lãnh đạo NHCSXH huyện, Đ/c Châu Văn Vé – Giám đốc NHCSXH huyện chủ trì Hội nghị.

Tăng trưởng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Thuận Bắc(23/12/2020)

Trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Thuận Bắc đã bám sát chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH, Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Thuận, BĐD-HĐQT NHCSXH huyện Thuận Bắc, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kế hoạch được giao. 

         
Chủ tịch UBND xã Phước kháng và CBTD phụ trách địa bàn tổ chức họp giao ban tại điểm giao dịch xã

Hiệu quả hoạt động Điểm giao dịch xã của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thuận Bắc(21/12/2020)

Tổ giao dịch lưu động tại Điểm giao dịch xã là hoạt động đặc trưng riêng của NHCSXH, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ kịp thời để có nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững

Ngân hàng Chính sách xã hội là địa chỉ tin cậy cho người nghèo và các đối tượng chính sách(21/12/2020)        Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) là tổ chức tài chính tín dụng Nhà nước, được thành lập để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, với các chương trình mục tiêu quốc gia về cho vay giảm nghèo, giải quyết việc làm, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn... NHCSXH cho các đối tượng được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định từng thời kỳ, thấp hơn lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại; đối tượng được vay không phải thế chấp tài sản bảo đảm tiền vay; không phải trả bất cứ chi phí nào khi làm thủ tục vay vốn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bắc Sơn làm tốt công tác hoạt động ủy thác cho vay vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn xã(11/12/2020)

Xác định thực hiện hoạt động ủy thác cho vay vốn tín dụng chính sách là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ vì đây là kênh vốn ưu đãi hỗ trợ thiết thực cho các hội viên Hội LHPN nghèo vay vốn để có điều kiện phát triển kinh tế, thoát nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. 

TDOffice - Văn phòng điện tử