Phòng giao dịch NHCSXH huyện đẩy nhanh tiến độ giải ngân nhằm mục đích tháo gỡ khó khăn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách do hạn hán và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-193(21/07/2020)

     Sau khi được Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Thuận Bắc giao chỉ tiêu tăng trưởng kế hoạch tín dụng năm 2020 cho các địa phương, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã tập trung phối hợp với UBND các xã để triển khai, thực hiện. Từ đó, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được thực hiện nhanh chóng, góp phần giải quyết khó khăn kịp thời, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện có vốn đầu tư phục hồi sản xuất kinh doanh, khôi phục sản xuất, khắc phục khó khăn do hạn hán và ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.


Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Bắc phối hợp với các tổ chức tập huấn nghiệp vụ triển khai, quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách cho cán bộ ngoài ngành trên địa bàn huyện năm 2020(10/07/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-NHCS ngày 28/02/2020 của Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Bắc về việc Tổ chức, triển khai kế hoạch đào tạo, tập huấn năm 2020 cho cán bộ ngoài ngành. Từ ngày 22/6/2020 đến 30/6/2020 Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp với các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác tổ chức 8 lớp tập huấn cho cán bộ Ban giảm nghèo các xã, cán bộ Hội đoàn thể nhận ủy thác cơ sở, Trưởng Ban quản lý các thôn và thành viên Ban quản lý Tổ TK&VV của các xã trên địa bàn huyện.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TÍN DỤNG(30/06/2020)

 Ngày 26/6/2020, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện phối hợp với Ban chỉ đạo giảm nghèo xã Bắc Phong tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ công tác tín dụng Ngân hàng chính sách xã hội năm 2020 cho các đối tượng là Tổ trưởng, Tổ phó tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

Dân vận khéo trong công tác nhận ủy thác quản lý cho vay nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội(24/06/2020)

Chị Katơr Thị Biệt là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Công Hải - huyện Thuận Bắc. Phụ trách công tác nhận ủy thác vay vốn NHCSXH, qua trao đổi với chúng tôi, chị kể khi mới bắt đầu nhận nhiệm vụ này đã rất lo lắng, lo rằng hội viên có phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, lo rằng hội viên có chấp hành đúng thời hạn trả nợ... Trong khi sản xuất, chăn nuôi và kinh doanh trên địa bàn xã không ổn định, thời tiết thì nắng hạn thường xuyên, thị trường buôn bán kinh doanh thì ngày càng khó khăn. Niềm vui nhỏ chỉ đến khi các tổ viên vay vốn hoàn thành việc trả nợ đầy đủ cho Ngân hàng.


Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thuận Bắc triển khai cho vay đối với người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động với lãi suất 0%.(06/05/2020)

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 42, trong đó người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính được vay vốn tại NHCSXH với lãi suất 0% để trả lương ngừng việc cho người lao động.

Nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi của Chính phủ đồng hành với công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương(06/05/2020)

     Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 30/9/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về việc tiếp tục thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện; trong những năm qua, UBND huyện Thuận Bắc đã bám sát chỉ đạo quyết liệt các ngành, các địa phương thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, đặc biệt là mục tiêu giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững được xem là yếu tố quan trọng. Từ đó, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội là nguồn lực trọng tâm để thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thuận Bắc tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các Điểm giao dịch xã trên địa bàn huyện.(21/04/2020)

Từ ngày 18/4/2020 – 20/4/2020 phối hợp thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa chống dịch, vừa thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2020.


VAI TRÒ CHỈ ĐẠO, GIÁM SÁT THỰC HIỆN NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ PHƯỚC KHÁNG(04/03/2020)

Trong những năm qua, đồng chí Chamaléa Hiêu là Chủ tịch UBND xã Phước kháng đã phát huy tốt vai trò chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn. Từ đó, giúp cho việc chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Đảng và Nhà nước kịp thời đến đúng đối tượng được thụ hưởng chính sách; giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận kịp thời nguồn vốn để đầu tư sản xuất, chăn nuôi, tăng thu nhập, có cuộc sống ổn định, vươn lên thoát nghèo, góp phần cùng với các nguồn lực khác thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Phòng giao dịch Ngân hành chính sách xã hội huyện Thuận Bắc tập trung triển khai, thực hiện nhiệm vụ trong tháng 2 năm 20207(18/02/2020)

     Ngay đầu năm, Phòng giao dịch NHCSXH huyện được NHCSXH tỉnh Ninh Thuận và Tổng Giám đốc NHCSXH cho phép giải ngân tăng trưởng 2% dư nợ so với 31/12/2019 ở một số chương trình phục vụ sản xuất, kinh doanh để đáp ứng nhu cầu vốn cho các đối tượng thụ hưởng chính sách kịp thời.

TDOffice - Văn phòng điện tử