Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thuận Bắc triển khai cho vay đối với người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động với lãi suất 0%.(06/05/2020)

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 42, trong đó người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính được vay vốn tại NHCSXH với lãi suất 0% để trả lương ngừng việc cho người lao động.

Nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi của Chính phủ đồng hành với công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương(06/05/2020)

     Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 30/9/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về việc tiếp tục thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện; trong những năm qua, UBND huyện Thuận Bắc đã bám sát chỉ đạo quyết liệt các ngành, các địa phương thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, đặc biệt là mục tiêu giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững được xem là yếu tố quan trọng. Từ đó, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội là nguồn lực trọng tâm để thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thuận Bắc tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các Điểm giao dịch xã trên địa bàn huyện.(21/04/2020)

Từ ngày 18/4/2020 – 20/4/2020 phối hợp thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa chống dịch, vừa thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2020.


VAI TRÒ CHỈ ĐẠO, GIÁM SÁT THỰC HIỆN NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ PHƯỚC KHÁNG(04/03/2020)

Trong những năm qua, đồng chí Chamaléa Hiêu là Chủ tịch UBND xã Phước kháng đã phát huy tốt vai trò chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn. Từ đó, giúp cho việc chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Đảng và Nhà nước kịp thời đến đúng đối tượng được thụ hưởng chính sách; giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận kịp thời nguồn vốn để đầu tư sản xuất, chăn nuôi, tăng thu nhập, có cuộc sống ổn định, vươn lên thoát nghèo, góp phần cùng với các nguồn lực khác thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Phòng giao dịch Ngân hành chính sách xã hội huyện Thuận Bắc tập trung triển khai, thực hiện nhiệm vụ trong tháng 2 năm 20207(18/02/2020)

     Ngay đầu năm, Phòng giao dịch NHCSXH huyện được NHCSXH tỉnh Ninh Thuận và Tổng Giám đốc NHCSXH cho phép giải ngân tăng trưởng 2% dư nợ so với 31/12/2019 ở một số chương trình phục vụ sản xuất, kinh doanh để đáp ứng nhu cầu vốn cho các đối tượng thụ hưởng chính sách kịp thời.

Chị Chamaléa Thị Khánh người cán bộ của người dân tộc thiểu số Raglai nghèo tại xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc.(11/02/2020)

    Với vai trò là Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Phước Chiến. Những năm qua chị Chamaléa Thị Khánh luôn tranh thủ sự chỉ đạo của Hội liên hiệp Phụ nữ cấp trên, cấp ủy và chính quyền địa phương, đồng thời luôn phối hợp chặt chẽ với NHCSXH huyện để triển khai thực hiện tốt nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi đến với bà con dân tộc thiểu số raglai nghèo trên địa bàn.


Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Thuận Bắc tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020(20/01/2020)

     Sáng ngày 16/01/2020, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Chủ trì Hội nghị đồng chí Đặng Ngọc Minh Quang – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BĐD-HĐQT NHCSXH huyện.

NHCSXH HUYỆN THUẬN BẮC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ỦY THÁC NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020(09/01/2020)

     Ngày 03/01/2020, tại Hội trường NHCSXH huyện Thuận Bắc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác ủy thác năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020; thành phần tham dự gồm có: Lãnh đạo, cán bộ nhân viên NHCSXH huyện và lãnh đạo các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện, cấp xã của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên; đại diện lãnh đạo NHCSXH huyện, Đ/c Nguyễn Ngọc Ba – Phó Giám đốc NHCSXH huyện Báo cáo kết quả hoạt động ủy thác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ BẮC SƠN TÍCH CỰC TRIỂN KHAI NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CSXH THỰC HIỆN PHONG TRÀO “CỰU CHIẾN BINH GIÚP NHAU GIẢM NGHÈO, LÀM KINH TẾ GIỎI”(08/01/2020)

     Nói đến xã Bắc Sơn, ai cũng biết nơi đây là một xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Thuận Bắc, với ngành nghề chính là sản xuất nông nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi. Với thời tiết khí hậu không thuận lợi, nguồn nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt còn thiếu, nhất vào những tháng mùa khô nên người dân gập rất nhiều khó khăn trong sản xuất và chăn nuôi của người dân nói chung và của hội viên Hội Cựu chiến binh nói riêng


                                 Mô hình sản xuất, chăn nuôi hiệu quả của hội viên tại thôn Xóm Bằng


NHCSXH HUYỆN THUẬN BẮC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI, TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁC CHÍNH SÁCH CHO VAY MỚI TẠI NHCSXH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN(06/12/2019)

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ về quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;  Căn cứ Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất;

TDOffice - Văn phòng điện tử