Kinh tế
Kinh tế
Kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội 9 tháng đầu năm 2021 tại các địa phương 
01/10/2021 
 

Thực hiện kế hoạch số 45/KH-BĐD ngày 26/02/2021 của Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD-HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCXH) huyện về việc kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng trong năm 2021 của BĐD-HĐQT NHCSXH huyện đã thực hiện kiểm tra tại 03 xã: Công Hải, Phước Kháng và Phước Chiến hoàn thành kế hoạch kiểm tra được giao trong năm 2021.

     Tại các đơn vị được kiểm tra, Đoàn kiểm tra của BĐD-HĐQT NHCSXH huyện làm việc với cấp ủy, lãnh đạo UBND và Ban giảm nghèo các xã được kiểm tra và nghe báo cáo về tình hình hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn. Cơ bản các đơn vị đã chấp hành quy trình thủ tục cho vay theo đúng quy định, đúng đối tượng, kịp thời hỗ trợ vốn tín dụng chính sách cho người dân đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, góp phần vào công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Trong 9 tháng đầu năm 2021, chất lượng hoạt động tín dụng chính sách ở các xã được kiểm tra đều đạt kết quả xếp loại tốt, 100% Tổ TK&VV hoạt động đạt loại tốt và khá. Đoàn cũng đánh giá cao những kết quả, nỗ lực đạt được của các địa phương trong công tác tổ chức triển khai thực hiện nguồn vốn tín dụng chính sách kịp thời đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp; ghi nhận những ý kiến, kiến nghị và khó khăn của các địa phương để tổng hợp tham mưu báo cáo Trưởng BĐD-HĐQT NHCSXH huyện.

     Đồng thời, Đoàn kiểm tra cũng đã đi thăm một số mô hình phát triển kinh tế tại địa phương của 20 hộ được vay vốn tín dụng chính sách và lắng nghe ý kiến, phản ánh của hộ vay, kiểm tra việc sử dụng vốn, trách nhiệm trả nợ gốc, lãi và tham gia gửi tiết kiệm của các hộ vay, kiểm tra hoạt động nhận ủy thác của các tổ chức Hội cơ sở và các Tổ TK&VV. Qua kiểm tra cho thấy các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, giúp các hộ vay vốn tạo được việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo bền vững. Tính đến 30/9/2021 thành viên BĐD-HĐQT NHCSXH là Chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn huyện đã tổ chức kiểm tra hoạt động của 35 Tổ TK&VV tại 20 thôn và kiểm tra việc sử dụng vốn vay của 148 khách hàng. Các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác huyện đã thực hiện kiểm tra 21 lượt Hội cơ sở với 46 lượt Tổ TK&VV. Trong đó, Hội Nông dân kiểm tra 6 lượt cấp xã và 11 Tổ TK&VV; Hội LHPN kiểm tra 6 lượt cấp xã và 19 Tổ TK&VV; Hội CCB đã kiểm tra 6 lượt cấp xã và 7 Tổ TK&VV và Huyện Đoàn đã kiểm tra 3 lượt cấp xã và 9 Tổ TK&VV. Tại cơ sở các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác đã thực hiện kiểm tra được 97 lượt Tổ TK&VV và đối chiếu được 686 khách hàng./.

Nguyễn Ngọc Ba 
Tin đã đưa
(19/11)
(15/11)
(12/11)
(10/11)
(02/11)
(01/11)
(26/10)
(22/10)
(22/10)
(15/10)

TDOffice - Văn phòng điện tử