Kinh tế
Kinh tế
Kết quả sau 05 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về việc “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội” trên địa huyện Thuận Bắc. 
13/07/2020 
 

Qua 05 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 67-CT/TU ngày 23/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 15-CTr/HU ngày 03/9/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 25/6/2015 của Chủ tịch UBND huyện Thuận Bắc chỉ đạo về việc “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội” đến nay, điều kiện kinh tế của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện từng bước được thay đổi và cải thiện, tạo được việc làm và nâng mức thu nhập lên cho các đối tượng thụ hưởng chính sách. Đến nay, tổng dư nợ cho vay các chương trình chính sách trên địa bàn huyện đạt hơn 272.166 triệu đồng, giúp cho 6.693 hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận vay vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư vào sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, tạo việc làm, trang trải chi phí học tập cho học sinh sinh viên đi học, nhiều công trình nhà ở được xây dựng, nhiều công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn đã được đầu tư xây dựng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần lớn vào việc xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Đặc biệt là chất lượng nợ thể hiện hiệu quả của nguồn vốn, đến nay toàn huyện Thuận Bắc duy trì không có nợ quá hạn.

Kết quả triển khai, thực hiện nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện luôn được các cấp, các ngành đánh giá cao, đặc biệt là kết quả thực hiện nguồn vốn ưu đãi tại địa bàn xã Bắc Sơn là ví dụ cụ thể. Hiện nay, toàn xã Bắc Sơn có 1.598 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi với 73.093 triệu đồng dư nợ. Bắc Sơn là xã đặc biệt khó khăn, có người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống chiếm 72,83% dân số toàn xã nhưng lại là xã thực hiện nguồn vốn tín dụng có dư nợ cao nhất toàn huyện, trong đó dự nợ cho vay đạt 100% dư nợ trong hạn; hàng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm gần 5%. Chia sẻ của Ông Tôn Long Dũng - Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn - Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện “Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư tại địa phương nhất là tại các cuộc họp giao ban của BĐD-HĐQT NHCSXH huyện, Chủ tịch UBND xã phải thực hiện việc báo cáo tình hình triển khai, thực hiện nguồn vốn tín dụng chính sách cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn xã và báo cáo những khó khăn, giải trình các tồn tại về hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn xã mình phụ trách lãnh chỉ đạo. Không những thế, sự phối hợp chỉ đạo giữa chính quyền xã và các tổ chức Hội đoàn thể, BQL các thôn, Tổ tiết kiệm và vay vốn được thực hiện chặt chẽ và hiệu quả hơn”. Từ đó công tác triển khai, thực hiện nguồn vốn tín dụng chính sách đến với các đối tượng thụ hưởng luôn kịp thời; công tác hướng dẫn người dân đầu tư vào sản xuất kinh doanh, chăn nuôi được chú trọng quan tâm nhiều; công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc người vay thực hiện sử dụng vốn vay đúng mục đích đã được BQL các thôn, tổ chức Hội đoàn thể và Tổ tiết kiệm vay vốn thực hiện tốt theo hướng dẫn của ngân hàng; ý thức chấp hành nghĩa vụ sau khi vay vốn của người dân đã được nâng lên rõ rệt, từ đó chất lượng tín dụng trên địa bàn xã Bắc Sơn luôn đạt theo các chỉ tiêu được BĐD-HĐQT NHCSXH huyện giao hàng năm.

Văn Trứ 
TDOffice - Văn phòng điện tử