Chính trị - Xã hội TB
Chính trị - Xã hội TB
KỲ HỌP THỨ 14 HĐND HUYỆN THUẬN BẮC KHÓA III, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 
14/07/2020 
 

Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa III diễn ra 02 ngày 09, 10/7/2020. Chủ tọa kỳ họp: Ông Nguyễn Dâng Tuyển - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Ông Nguyễn Văn Lắm - HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện. Tham dự kỳ họp có Ông Lê Kim Hoàng - Phó Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo và thành viên UBND huyện, đại diện Ban thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện, Thi hành án dân sự huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, 24/25 đại biểu HĐND huyện; Thường trực HĐND, UBND các xã, đại diện cử tri 6/6 xã.

 Theo báo cáo, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm năm 2020 trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức vừa phải tập trung cho công tác phòng chống nắng hạn, vừa phải tập trung cho công tác chống dịch Covid-19 và chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp; nhưng với sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Huyện ủy, sự chỉ đạo điều hành tập trung quyết liệt của UBND huyện, đã bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện và cụ thể hóa kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành theo tinh thần Nghị quyết 01 của Chính phủ. Cụ thể các chỉ tiêu đạt được: Về kinh tế, giá trị sản xuất các ngành ước đạt 3.138 tỷ đồng, đạt 50,9% KH. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 25,83 tỷ đồng/54,4 tỷ đồng, đạt 47,5% KH. Tổng mức đầu tư toàn xã hội ước đạt 1.439,7/2.570 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch. Về xã hội đã giải quyết việc làm cho 503/900 lao động, đạt 55,9% kế hoạch; tạo nghề cho 45/200 lao động, đạt 22,5% kế hoạch; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,84/97%, vượt kế hoạch 0,8%; Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi 14,62/14%, đạt 95,8% kế hoạch. Về môi trường; Tỷ lệ nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt tỷ lệ đạt 98,5/98,6%, đạt 99,9% kế hoạch; Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 72,2/70%, vượt kế hoạch 2,2%.; Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom 70/69%, vượt kế hoạch 01%. Về quốc phòng giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, công tác chăm lo cho các hộ nghèo, các đối tượng chính sách và nhân dân được thực hiện tốt hơn. Công tác tổ chức cho nhân dân đón Tết cổ truyền Canh Tý đạt được mục tiêu: Vui tươi, lành mạnh, văn minh, an toàn và tiết kiệm và nhất là tổ chức đưa Tết về với đồng bào dân tộc Raglai tại các xã trên địa bàn huyện. Kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.


                      hình ảnh tại kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

      
Dự báo 06 tháng cuối năm, sản xuất công nghiệp – xây dựng sẽ phục hồi sau dịch Covid-19 và sẽ có bước tăng trưởng mạnh, do một số dự án đầu tư sẽ đẩy nhanh tiến độ như Khu du lịch Bình Tiên, KCN Du Long, dự án điện gió Trung nam và một số dự án năng lượng khác; đồng thời dự báo tình hình nắng nóng sẽ diễn ra gây gắt hơn, tình hình dịch bệnh mùa Hè trên người và gia súc, gia cầm diễn biến bất thường sẽ ảnh hưởng hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và sản xuất nông nghiệp của người dân. Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020. Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm đã được được giao tại Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 15/10/2020 của UBND huyện; đồng thời rà soát, đánh giá, xác định trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; trong đó xác định nhiệm vụ chính trị, cấp bách đó là công tác chống hạn.

         Tại kỳ họp, trên cơ sở xem xét các dự thảo nghị quyết theo tờ trình của Thường trực HĐND huyện, qua các ý kiến thảo luận, HĐND huyện đã thảo luận và quyết nghị thông qua 04 nghị quyết, cụ thể:Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019.Nghị quyết về việc bổ sung danh mục đầu tư vào kế hoạch đầu tư công năm 2020. Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021. Nghị quyết về thống nhất các nội dung do Thường trực HĐND huyện cho ý kiến, giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2020./.
Mỹ Huế  
TDOffice - Văn phòng điện tử