Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
TUYÊN TRUYỀN VỀ XÂY DỰNG NTM 
27/07/2020 
 
      Thực hiện Thông báo số 310/TB-VPĐPNTM ngày 17/7/2020 của VPĐP huyện Thuận Bắc. Sáng ngày 23/7/2020, UBND xã Bắc Phong tổ chức lớp tập huấn về tuyên truyền xây dựng NTM năm 2020 cho các đối tượng là cán bộ chuyên trách cấp xã, Trưởng ban quản lý các thôn và các hộ dân trên địa bàn xã

Tại lớp tập huấn, đồng chí  Nguyễn Đình Trưng - cán bộ chuyên trách NTM của tỉnh đã tuyên truyền     phổ biến về những thành tựu chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận nói chung và trên địa bàn huyện Thuận Bắc, xã Bắc Phong nói riêng; Định hướng chương trình NTM giai đoạn 2021-2025; vai trò của người dân trong xây dựng NTM và giới thiệu bộ tiêu chí NTM và NTM kiểu mẫu….

         Qua buổi tập huấn đã giúp cho đội ngũ cán bộ công  tác NTM xã, thôn và Nhân dân nắm bắt được các chương trình chính sách về xây dựng NTM để triển khai, thực hiện có hiệu quả phù hợp với chương trình giai đoạn 2026-2020.

Thu Hằng 
TDOffice - Văn phòng điện tử